הודעת תיקון מועד לכינוס ישיבות הלשכה והועידה
* לתשומת לבכם: מועדי ישיבת הועידה והלשכה שונו ויתקיימו כמופיע בהזמנה זו בלבד!

 

הזמנה

הנכם מוזמנים לישיבת הלשכה ולישיבת הוועידה השמינית בבית החייל, ויצמן 60, ת”א.
הלשכה והוועידה יכונסו ביום ראשון, ה-01.07.2012
הלשכה תכונס בשעה 17:00 הוועידה תכונס בשעה 18:30

על סדר היום:
בשעה 18:30 תתכנס ועידת המפלגה.
1. אישור סדר היום.
2. דבר יו”ר המפלגה.
3. אישור תיקון חוקה (בהוראת שעה) בעניין מינוי ועדה מכינה. התיקון המוצע מצ”ב כנספח.
4. אישור תקנון הבחירות לוועידה התשיעית ומועד הבחירות. (לחצו לקריאת התקנון)
5. אישור תקנון הבחירות למועצות הסניפים והמחוזות ולמזכירי הסניפים והמחוזות ומועד הבחירות. (לחצו לקריאת התקנון)
6. אישור יו”ר ועדת הבחירות וחבריה.
7. אישור יו”ר ועדת חוקה, ממלא מקום יו”ר הועדה וכן חברי הועדה.
8. מינוי והסמכה של וועדה מכינה לצורך הכנת מושב א’ של הועידה התשיעית.
9. צירוף חברים למוסד לבירור עתירות.
10. ברכות ליו”ר המשמרת הנכנסת.

הזמנה לישיבת לשכה מקדימה לישיבת הועידה (גם מתוקף סמכותה כועדה מתמדת):
בשעה 17:00 תתכנס לשכת המפלגה. הלשכה תכונס גם מתוקף סמכותה כוועדה מתמדת.(ישיבה סגורה לחברי לשכה בלבד).
על סדר היום:
1. אישור סדר היום.
2. אישור סדר יום של מושב הועידה ביום 1.7.12.
3. הצעת תקנון הבחירות לוועידה התשיעית ומועד הבחירות.
4. הצעת תקנון הבחירות למועצות הסניפים והמחוזות ולמזכירי הסניפים והמחוזות ומועד הבחירות.
5. הצעת תיקון חוקה (בהוראת שעה) בעניין מינוי ועדה מכינה. התיקון המוצע מצ”ב כנספח.
6. מינוי והסמכה של לשכת המפלגה כוועדה מכינה לצורך הכנת מושב א’ של הועידה התשיעית.
7. יו”ר ועדת הבחירות וחבריה.
8. אישור רשימת הסניפים (לחצו כאן לרשימת הסניפים.  לחצו כאן לרשימת איזורי הבחירה)
9. אישור חוגים:

חברי הועידה רשאים להגיש בכתב למזכ”ל המפלגה, המכהן גם כיו”ר הועדה המתמדת, הצעת החלטה או הסתייגות בנושא שעל סדר היום של הועידה בהתאם לתקנון הועידה השמינית וזאת לא יאוחר מיום רביעי 27.6.12 עד שעה 13:00 .

בברכת חברים,
חיליק בר

מזכ”ל המפלגה

לחצו לרשימת חברי ועדת הבחירות, ועדת חוקה והמוסד לבירור עתירות

נספח: תיקון לסעיף 5(ד) לחוקת המפלגה (הוראת שעה)
תיקון חוקה, בהוראת שעה, של סעיף 5(ד) לחוקת המפלגה הקובע שמרכז המפלגה יבחר ועדה – מכינה לועידת המפלגה לפחות ארבעה חודשים לפני הבחירות לוועידה.

נוסח החלטה:

הועידה מחליטה, לתקן את חוקה המפלגה בהוראת שעה כך שבמקום סעיף 5(ד) לחוקת המפלגה יבוא:
5 (ד): ועידת המפלגה תמנה ועדה – מכינה לועידת המפלגה התשעית לפחות חודשיים לפני הבחירות לוועידה.

תאריך פרסום:01/07/2012