לצפייה ברשימת המועמדים/ות לפי אזורי הבחירה והבטחות הייצוג יש ללחוץ על המחוז הרצוי:

מחוז דרום

המחוז הערבי

מחוז דן

מחוז דרוזים

מחוז חיפה

מחוז ירושלים

מחוז מושבים

מחוז קיבוצים

מחוז שרון שומרון

מחוז תל אביב

מחוז מרכז

מחוז נגב

מחוז צפון

 

 

תאריך פרסום:30/05/2018