“גדעון תרם רבות למדינה הן בשירותו בכוחות הבטחון והן במערכת הציבורית והפוליטית. הוא היה איש הגון ונקי כפיים, ובלט במערכת הפוליטית בהתנהגותו העניינית והאנושית. בסוף ימיו ניהל קרב הרואי נגד הסרטן והקפיד להמשיך ולבוא לכנסת, ולשרת את הציבור גם בשיא מחלתו. יהי זכרו ברוך”

תאריך פרסום:17/05/2012