כל מועמד/ת זכאי/ת לקבל את רשימת הבוחרים/ות באזור הבחירה שלו.

לקבלת ספר הבוחרים/ות יש לשלוח מייל אישי מאת המועמד/ת בלבד בצירוף מספר ת.ז והבקשה עצמה לאחת מהכתובות הנ”ל:

moked@havoda.org.il

להזכירכם, לכלל הבוחרים/ות תישלח רשימת המועמדים/ות באזור הבחירה שלהם בצירוף מספר מילים על המועמד/ת, למילוי פרטי המועמד/ת

לחצו כאן

תאריך פרסום:27/11/2018