הצוות גינה את דברי ההסתה, את ליבוי שנאת הזרים מצד פוליטיקאים ואת גילויי האלימות. המומחים לנושא גבשו מסקנות ביניים וכן המלצות ראשוניות לפעולה. הועדה תקיים פגישות אינטנסיביות שיתורגמו להצ”ח, למצע, ולמתווי פעילות.
3.6.12

המצב כיום וסיבותיו:

 • ישראל היא אחת המדינות המערביות הבודדות שאין להן מדיניות הגירה מגובשת. ממשלות ישראל בכלל, והנוכחית בפרט, נמנעות במכוון מלהתמודד עם הבעייה האמיתית.
 • ממשלות ישראל עודדו הבאתם של עשרות אלפי מהגרי עבודה בהיתר לאורך העשור האחרון ולא בצעו אכיפה ראויה. התוצאה היא 200,000 שוהים זרים, ברובם ללא היתר.
 • הממשלה אחראית להכנסתם של כ- 60,000 אריתראים וסודאנים לישראל, והשלכתם לאיזורי המצוקה ללא היתרי עבודה וללא פיקוח רפואי. נראה כי בכוונה תחילה מועברים הזרים לשכונות עוני ולא לשכונות מבוססות בשל חולשת האוכלוסיה שם והיעדר היכולת שלה לעמוד על זכויותיה.
 • ממשלת ישראל לא עשתה דבר כדי לפתור את בעית התרופפות הביטחון האישי של תושבי האזורים הללו, למעט הצהרות פופוליסטיות על פעולות לא ריאליות.
 • על פי נסיון בינלאומי, מחנות שהייה וכליאה המוניים לא הולידו פתרונות, אלא רק עלויות הפעלה אסטרונומיות וחזות מוסרית קלוקלת.

המלצות ראשוניות:

 • צמצום דרמאטי של הבאת עובדים זרים לישראל (תוך התחשבות בצרכים יחודיים של ענפים ספציפיים במשק), צמצום פעילות עד לביטול של חברות קבלניות ויבואני כ”א בהיתר, והבאת מכסות מצומצמות של עובדים לפי הנהלים והאמנות הבינלאומיות.
 • אכיפה ברורה ונחושה על עובדי ההיתר והחזרתם בתום חוזה למדינותיהם, תוך אכיפת חוקי העבודה וחוקי מדינת ישראל.
 • הוצאה של מהגרי עבודה שהובאו בהיתר ונותרו בעשרות אלפיהם ללא היתר. תוך בחינה מדוקדקת של תבחינים שונים למניעת עוולות אישיות ולמתן היתרים לחריגים בשל נסיבות אישיות והומאניטריות.
 • יצירת מנגנוני תמריץ וזרוז לחזרתם של המהגרים למדינותיהם. לבעלי היתר, למשל, ניתן לחייב הפרשה קבועה של שכר לקרן, אותה העובד יקבל כשיחזור לארצו.
 • בחינת מעמsם של 60,000 המוגדרים כמסתננים ודומיהם, על פי תבחיני ‘הפליטות’ הנדרשים כדי לקבוע את מעמדם, וניהול מו”מ מתמרץ עם מדינותיהם להחזרתם. ארגון השמה מבוקרת של מי שמוגדרים כפליטים בסיוע משרדי הממשלה השונים ככח עבודה למגזרים נחוצים.
 • בצוות חברים ראש הצוות ניצב (בדימוס) משה מזרחי, ראש אגף החקירות במשטרה לשעבר, פסח האוספטר, מזכ”ל תנועת דרור ישראל ויו”ר הוועד למאבק ברצח עם, שני אורן, חבר תנועת דרור ישראל והוועד למאבק ברצח עם, פרופ’ גליה צבר, ראש החוג ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב, דורון שורר, נשיא איגוד קופות הגמל הענפיות, אמנון זילברמן, מנהל רובע דרום-מזרח באגף רבעים ושכונות בעיריית תל אביב ומזכיר סניף מפלגת העבודה בכפר שלם.

יו”ר הועדה, ניצב בדימוס, משה מזרחי: “לצערי, דברי ההסתה והבלע נמשכו גם בכנסת שתפקידה וחובתה לדון במקביל באותה הסוגיה באופן מקצועי ובהתאמה לערכי מדינת ישראל. ההסתה בכנסת שימשה במה למסיתים במקום לעסוק בפתרונות מעשיים וראויים לשמם, לבעיית האמת שישראל חייבת להתמודד עימה,

תאריך פרסום:01/06/2012