שלי בראיון עם מתן חודורוב בכנס אילת לעיתונות:

אני מסכימה איתך שהחיים קודמים לכל, והחיים מורכבים מביטחון מפני דליקה נוראה שפורצת בגלל הזנחה והפקרה של שירות הצלה ובגלל התנקות של המדינה מאחריות לאזרחיה. והחיים יקרים כשמערכת הבריאות המפוארת שלנו ששמה יצאה לתהילה ברחבי העולם הולכת ומתכרסמת ומופרטת ואי אפשר לקבל בריאות טובה בלי ביטוח משלים, מושלם ופרטי. החיים זה ביטחון ברחבות. החיים זה קורת גג לראשך. החיים מורכבים מרכיבים רבים, הם לא מורכבים רק מביטחון בגבולות. ויתרה מזאת, הביטחון שלנו בגבולות לא נובע רק מכספי הסיוע האמריקני שמאפשרים לנו לרכוש מטוס קרב, אלא בראש ובראשונה מהאתוס המכונן המשותף של חברה ישראלית שמאפשר לה להחזיק צבא עם שמחויב למדינתו ומחויב למשפחתו שבעורף. מהדברים האלה עשויה ומודבקת חברה. וברגע שחברה מפסיקה להיות סולידארית, וברגע שהפערים בין עוני ועושר הם הגדולים ביותר במדינות ה-OECD גם הביטחון שלנו בגבולות נסדק ונפגם.

תאריך פרסום:06/11/2012