שלום רב,

לצפייה במכתבה של ועדת הבחירות לחברי/ות המפלגה יש ללחוץ כאן.

לצפייה באזורי הבחירה והחלוקה לצירים/ות יש ללחוץ על המחוז הרלוונטי:

מחוז חיפה

מחוז ירושלים

מחוז תל אביב

מחוז מושבים

מחוז קיבוצים

שאר המחוזות

ניתן להגיש בקשות זיקה לוועדת הערערים עד ליום א’, 27.5.18 בשעה 17:00.

הרישום לצירי/ות הוועידה העשירית יתאפשר עד ליום א’, 27.5.18 בשעה 17:00.

 

תאריך פרסום:13/05/2018