הבוקר, יום שני 15/8/11 התקיימה ישיבת ועדת הבחירות של מפלגת העבודה. ועדת הבחירות של מפלגת העבודה החליטה לאמץ פה אחד את ההחלטה המשותפת שניסחו אמש יו”ר הועדה, רענן כהן, ומזכ”ל המפלגה חיליק בר. לפי ההצעה יתקיימו הבחירות ליו”ר המפלגה במועדן, ה12 ספטמבר 2011, והסיבוב השני, אם יתקיים, ב- 21 ספטמבר 2011.

ספר ב’ יפורסם ב 23.8.11 כולל אלו שעתירתם התקבלה ואת אלו שהסדירו תשלום. ספר סופי יפורסם ב30.8.11 ויכלול את כלל החברים שיסדירו תשלום למפלגה עד ה28.8.11.

במידה וספר סופי לא יפורסם ב30.8.11 מטעמים שאינם קשורים בועדת הבחירות או במפלגה, אז תפנה ועדת הבחירות ללשכת המפלגה בבקשה לדחות את הבחירות למועד אחר עליו תמליץ הועדה ואשר יהא מוקדם ככל האפשר בהתחשב בנסיבות בעת קביעתו.

הועדה גם קוראת למועמדים לנהוג באחריות לאור ההחלטה המשותפת ולעשות הכל על מנת שלא לפגוע במתווה שנקבע היום בועדה. חיליק בר: “זו החלטה חשובה שמראה כי ניתן לשתף פעולה ולהגיע להסכמות לטובת המפלגה, חבריה ומעמדה בציבור”.

תאריך פרסום:17/08/2011