הסניף מלווה ומוביל כל מערכת בחירות כללית ומוניציפלית.

כמו כן, מעת לעת , עורך הסניף מפגשים עם חברי כנסת ומובילים בחברה הישראלית בכלל ובפרט בפרדס חנה – כרכור בנושאים רבים ומגוונים.

מעבר לזאת, קיים הסניף במהלך השנים האחרונות קורסים בשיתוף עם המכללה החברתית – כלכלית בנושאי חברה וכלכלה ומנהיגות.

פרויקט נוסף בכוונת הסניף להעביר במהלך השנה הקרובה יעסוק בהכרת קבוצות שונות בפרדס חנה – כרכור תחת הכותרת ‘חוצה פרדס חנה – כרכור’.

תאריך פרסום:12/11/2015