פרוטוקל לשכה מדינית - ביטחונית
פרוטוקל לשכה מדינית – ביטחונית
תאריך פרסום:01/06/2011