לצפייה, פרוטוקול ועדת הבחירות למשמרת הצעירה 2018 מיום 30.4.2018 

תאריך פרסום:01/05/2018