שלום רב, בהתאם להחלטת ההנהלה מישיבתה מיום 29.1.21 תתכנס ועידת המפלגה להצגת הרשימה ולהצבעה על נושאים שעל סדר יומה.

ההצבעה תיערך באמצעים מקוונים בהתאם למקובל בתקופת הקורונה

  1. הצגת הרשימה לכנסת.
  2. השקעת משאבים לאלתר במערכת הבריאות.
  3. דמוקרטיה מפלגתית – משאל חברים.
  4. הוראת שעה – התלית תהליכי הבחירות הפנימיים.
  5. הוראת שעה – רשימה מאוחדת של מפלגת העבודה עם מפלגה או מפלגות אחרות.
  6. הוספת דיינים ודיינות למוסד לבירור עתירות, אישור ועדת כספים וועדת ביקורת.

לתיקוני החוקה – כאן

להחלטת ועדת החוקה מיום 2.2.21 – כאן

בברכה, הנהלת המפלגה

להלן רשימת המועמדים מטעם המפלגה לכנסת ה-24

1       מרב מיכאלי

2       עמר בר-לב

3       אמילי מואטי

4       גלעד קריב

5       אפרת רייטן

6       רם שפע

7       אבתיסאם מראענה

8       נחמן שי

9       נעמה לזימי

10     גיל ביילין

11     ערן חרמוני

12     נסים לסרי

13     אליס גולדמן

14     מאיה נורי

15     אמיר חניפס

16     ולדימיר סברדלוב

17     יעל ארן

18     יעל פישר

19     נופר דרוקמן

20     חיים הר-זהב

סעיף 6 – פירוט בעלי התפקידים

ועדת כספים
דורון ארגוב – יו”ר
אילת שגיא
דורון סמיש
ד”ר נילי מארק
תקלה מקונן
אייל ורדי
חליל זובידאת

אורית טייה

ועדת ביקורת

עילם שגיא – יו”ר

רועי סגמן

שני רוזנבלום

לידור אורן

הוספת דיינים ודיינות למוסד לבירור עתירות
אברהם פרדס
סמדר דקל נעים
רן שגיא גלסנר
דניאלה יעקובי
איריס שיינפלד
יופי תירוש
דפנה הקר
מיכל גור
נורית צימרמן
ברוריה לקנר

דברי הסבר לנושאים שעל סדר היום:

הסבר לסעיף 2:
מערכת הבריאות הציבורית בישראל יובשה והורעבה במשך שנים, וזאת כתוצאה ממדיניות תקציבית מכוונת של האוצר. בטרם משבר הקורונה הגיע לעולם המערכת כבר הייתה קרובה לסף האי-ספיקה, עם מחסור כרוני בתשתיות תקנים וכוח אדם. מבצע החיסונים מחזק את החשיבות הרבה בתשתית הבריאות הציבורית שמפלגת העבודה הקימה. לכן מוצע לקיים דיון אודות הצורך הדחוף בהשקעה תקציבית משמעותית במערכת הבריאות בכל ממשלה בה המפלגה תקח חלק, כדי שהמערכת תוכל להתמודד בהצלחה עם האתגרים הרבים העומדים בפניה בעתיד.

הסבר לסעיף 3:
בעקבות פסק דינו של בית המשפט המחוזי בה”פ 20-11-67555 מיכאלי נ’ פרץ אשר דן, בין היתר, במעמדם של כלל חברי המפלגה בסוגיות עקרוניות ומיוחדות אשר על סדר יומה של המפלגה – הן בהיבט האידאולוגי הן בהיבט הפנים- מפלגתי – מוצע בזאת לתקן את חוקת המפלגה כך שתאפשר לחברי המפלגה לדון בנושאים אלה ולקבל החלטות בהתאם להצעת יו”ר המפלגה ובהתייעצות עם סיעת המפלגה והנהלתה.

הסבר לסעיף 4:
על מנת לאפשר היערכות סבירה לקיום הבחירות הפנימיות במפלגה מחד גיסא ועל מנת לאפשר גמישות בקיומם של הליכים עליהם תחליט הנהלת המפלגה, מוצע כי הבחירות הפנימיות למוסדות המפלגה ולבעלי תפקידים יותלו עד לאחר הקמת הממשלה הבאה.

הסבר לסעיף 5:
הסמכת יו”ר המפלגה לנהל משא ומתן עם רשימות אחרות ולקבוע את מיקום נציגי המפלגה בתוך רשימה משותפת עם מפלגות אחרות.

תאריך פרסום:01/02/2021