שלום רב, בהתאם להחלטת ההנהלה תתכנס ועידת המפלגה להצבעה על נושאים שעל סדר יומה.

ההצבעה תתקיים ביום 7.6.21 בין השעות 12:00 ל-16:00

למערכת ההצבעה לחץ: https://bit.ly/3pobUoA (המערכת תהיה פעילה בשעות ההצבעה בלבד)

ההצבעה תיערך באמצעים מקוונים. להלן סדר היום:

  1. אישור הצטרפות לממשלה ה-36.
  2. אישור תיקון חוקת מפלגת העבודה בדבר שוויון מגדרי כהוראת קבע.
  3. אישור תיקון חוקת המפלגה בעניין דחיית הליכי הבחירות למוסדות הפנימיים עד חלוף 60 יום מיום אישור תקציב המדינה או עד החלטה אחרת של הנהלת המפלגה, לפי המוקדם.
  4. מינוי דיינות ודיינים למוסד לבירור עתירות (אופיר פלג, מיכל גרא מרגליות, אורי אלדר, יעל יודוביץ’).
  5. צירופים של חברי סיעת העבודה בכנסת כצירות וצירי מפלגה. (חברי הכנסת: אמילי מואטי, רם שפע, אפרת רייטן מרום, אבתיסאם מראענה)

לקריאת תיקון חוקה

 

בברכה, הנהלת המפלגה

סעיף 1 לסדר היום

בהתאם לחוקת המפלגה, על ועדת המפלגה לאשר את הצטרפותה לממשלה של הסיעה בכנסת מטעם המפלגה.

סעיף 2 לסדר היום

חוקת מפלגת העבודה הישראלית (תיקון – שוויון מגדרי) (הוראת שעה), התשפ”א – ינואר  2021 עברה כהוראת שעה טרם הבחירות לכנסת ה-24. כעת מוצע לקיים הוראה זו כהוראת קבע. מבוקש לפיכך להבטיח את ייצוגם של נשים וגברים, בהתאם לחלקם באוכלוסיה, בכל מוסדות המפלגה ובנציגויותיה השונות. בכך, תהיה מפלגת העבודה לחלוצה בתחום זה המיישמת בחוקתה שוויון הזדמנויות מלא בין המגדרים.

סעיף 3 לסדר היום:

חוקת המפלגה קובעת כי נדרשים להתקיים הליכי בחירות למוסדות פנימיים ולתפקידים כגון: מרכז המפלגה, לשכת המפלגה (שני מוסדות אלה לא קיימים מזה כעשור) וכן למועצות הסניפים, מחוזות ומזכ”ל המפלגה. בכוונת המפלגה לבחון את הרלוונטיות של חלק ממוסדות אלה ולקיים בחירות לחלקם אולם זאת לאחר התייצבות המערכת הפוליטית באופן שיאפשר היערכות מתאימה.

סעיף 4 לסדר היום:

בהתאם לחוקת המפלגה, נדרשת הוועידה לאשר בעלי תפקידים במוסד לבירור עתירות. 

סעיף 5 לסדר היום:

צירופים של חברי הסיעה בכנסת נעשים בהתאם לתקנון הבחירות של הוועידה העשירית ואלו טעונים אישור ועידה.  

תאריך פרסום:06/06/2021