שלום רב, להלן תוצאות ההצבעה שהתקיימה היום בוועידה:

הצבעהכניסה לממשלה ה-36קביעת שוויון מגדרידחיית הליכי בחירות פנימייםמינוי דיינות ודייניםצירוף חברי הסיעה לוועידה
מאשר/ת135497.1%124189.0%127091.0%125990.3%130693.6%
מתנגד/ת292.1%1138.1%876.2%634.5%654.7%
נמנע/ת120.9%412.9%382.7%735.2%241.7%
סכום כולל1395

התוצאות סוכמו לאחר גריעת מספר מצביעים כפולים. 

כל הצעות ההחלטה אושרו. 

 

בברכה, 

הוועדה המפקחת  

 

תאריך פרסום:07/06/2021