שלום רב, להלן תוצאות ההצבעה שהתקיימה היום בוועידה:

תוויות שורההסדרת נוער העבודהמליאת החבריםמ”מ מזכיר המחוזכינוס באמצעים מקווניםצירופים לוועידה
בעד123972.9%890.0052.4%1094.0064.4%982.0057.8%853.0050.2%
נגד44025.9%778.0045.8%476.0028.0%690.0040.6%793.0046.7%
נמנע201.2%31.001.8%129.007.6%27.001.6%53.003.1%
סכום כולל1699 1699 1699 1699 1699 

התוצאות סוכמו לאחר גריעת מספר מצביעים כפולים. 

כל הצעות ההחלטה אושרו. 

 

בברכה, 

הוועדה המפקחת  

 

תאריך פרסום:12/08/2021