שלום רב, להלן תוצאות ההצבעה שהתקיימה היום בוועידה:

תוויות שורה הסדרת נוער העבודה מליאת החברים מ”מ מזכיר המחוז כינוס באמצעים מקוונים צירופים לוועידה
בעד 1239 72.9% 890.00 52.4% 1094.00 64.4% 982.00 57.8% 853.00 50.2%
נגד 440 25.9% 778.00 45.8% 476.00 28.0% 690.00 40.6% 793.00 46.7%
נמנע 20 1.2% 31.00 1.8% 129.00 7.6% 27.00 1.6% 53.00 3.1%
סכום כולל 1699   1699   1699   1699   1699  

התוצאות סוכמו לאחר גריעת מספר מצביעים כפולים. 

כל הצעות ההחלטה אושרו. 

 

בברכה, 

הוועדה המפקחת  

 

תאריך פרסום:12/08/2021