שלום רב, להלן תוצאות ההצבעה שהתקיימה היום בוועידה:

תוויות שורה חוקת מפלגת העבודה הישראלית (תיקון)
תקנון הבחירות לתפקיד יושב ראש מפלגת העבודה הישראלית
חוקת מפלגת העבודה הישראלית (תיקון)
תקנון הבחירות לבחירת צירי הוועידה האחת-עשרה של מפלגת העבודה הישראלית
מאשר/ת 380 364
מתנגד/ת 146 158
נמנע/ת 15 19
סכום כולל 541 541

בברכה, 

מפלגת העבודה

תאריך פרסום:14/03/2024