שלום רב,
מצורפות החלטות ועדת הבחירות ליו”ר שהתקיימה היום:

ישיבת ועדת הבחירות 30.4.24.

 

 

בברכה, 

מפלגת העבודה

תאריך פרסום:01/05/2024