שלום רב,
מצורפות החלטות ועדת הבחירות ליו”ר שהתקיימה ב- 7.5.24:

ישיבת ועדת הבחירות 7.5.24.

 

 

בברכה, 

מפלגת העבודה

תאריך פרסום:09/05/2024