שלום רב,
מצורפות החלטות ועדת הבחירות ליו”ר שהתקיימה ב- 19.5.24:

ישיבת ועדת הבחירות ליור 19.05.

 

 

בברכה, 

מפלגת העבודה

תאריך פרסום:19/05/2024