ביטחון לאומי ויוזמה מדינית

"עלינו להיכון למלחמה כאילו היא בלתי נמנעת ולחתור לשלום כאילו הוא בהישג יד."
יגאל אלון

תנועת העבודה ההיסטורית היא שהניחה את היסודות להגנה על גבולות הארץ ולהקמת כוח המגן העברי בארץ ישראל – ההגנה והפלמ”ח, שמתוכם התהווה צה”ל. כממשיכת דרכה, רואה מפלגת העבודה את הביטחון, מבית ומחוץ, כאבן היסוד לקיומנו כאן. לצד העובדה שהאינטרס הביטחוני של מדינת ישראל מחייב אותה להיות המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון ולשמר את יתרונה הצבאי על פני שכנותיה, הוא תלוי גם באופק המדיני שלה. השגתו של הסדר מדיני הוא אינטרס ישראלי ראשון במעלה להבטחת עתידה וביטחונה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הנהנית מתמיכה וגיבוי בינלאומיים רחבים.

האיום הנשקף לישראל ללא היפרדות מהפלסטינים, הוא סכנה לעתידה כמדינה יהודית ודמוקרטית, ועל כן ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל באופן יזום לטובת היפרדות מהפלסטינים,  תוך שמירה מלאה על האינטרסים הביטחוניים של המדינה ואזרחיה. יוזמה זו מכוונת לקידום הסדר קבע מדיני מול הפלסטינים, מדינות האזור המתונות והקהילה הבינלאומית ובראשה ארצות הברית, אשר יאפשר שרטוט תוואי גבול בר הגנה בינינו לבין המדינה הפלסטינית, תוך שמירה על רוב יהודי מוצק, לטווח ארוך, במדינת ישראל.

מדינת ישראל ניצבת בפני איומים ביטחוניים נוספים, ובראשם הטרור האזורי והגרעין האיראני. ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל באופן נחוש ובלתי מתפשר להחלשת החמאס, החיזבאללה ולהפעלת סנקציות מדיניות, ובמידת הצורך גם צבאיות, שיבלמו את מימונם והפעלתם של ארגוני טרור אזוריים על ידי איראן ואת ניסיונותיה להגיע לנשק גרעיני.

עקרונות יסוד לביטחון לאומי ויוזמה מדינית

 • מפלגת העבודה מחויבת ליוזמה מדינית שתוביל בהקדם להיפרדות מהפלסטינים על בסיס עיקרון שתי מדינות לשני עמים, מתוך הכרה שרק כך יישמר צביונה הלאומי של ישראל.
 • מפלגת העבודה מחויבת ליוזמה מדינית שיעודה חידוש המשא ומתן עם הרשות הפלסטינית, מדינות האזור המתונות והקהילה הבינלאומית, מתוך הכרה בכך שהגעה להסדר מדיני היא אינטרס ישראלי ראשון במעלה להבטחת עתידה כמדינה יהודית ודמוקרטית, הנהנית מתמיכה וגיבוי בינלאומי רחב. 
 • יוזמתה המדינית-ביטחונית של מפלגתהעבודה לגיבוש הסדר מדיני ולעיצוב גבולות הקבע של מדינת ישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית, בטוחה וצודקת, תשקף את ערכי היסוד של מדינת ישראל שבאו לידי ביטוי בהכרזת העצמאות, בשילוב בין קריאה לשלום ולשכנות טובה לבין הגדרתה החד-משמעית של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.
 • קידום מתווה להסדר קבע עתידי אשר יתבסס על העקרונות הבאים: פירוז המדינה הפלסטינית, שמירת גושי ההתיישבות ביהודה ושומרון בריבונות ישראלית, חיזוק ירושלים ומעמדה כבירתה הנצחית של מדינת ישראל והבטחת חופש דת וגישה למקומות הקדושים לכל הדתות, בצד שמירה על ריבונות ישראלית. בעיית הפליטים הפלסטינים תיפתר מחוץ למדינת ישראל.
 • ההסכם העתידי יתייחס בין היתר גם לזכויותיהם של היהודים שגורשו ממדינות ערב והפיצוי המגיע להם.
 • מפלגת העבודה רואה חשיבות מכרעת בבניית אמון הדדי בין מנהיגים במזרח התיכון, ותפעל ליצירת שותפות אזורית בין ישראל לבין מדינות האזור המתונות בבלימת הפונדמנטליזם האסלאמי ובהגעה להסדר מדיני ארוך טווח.
 • מפלגת העבודה מכירה בערכה של הדיפלומטיה כדרך המרכזית לטיפוח יחסים בעלי חשיבות אסטרטגית עם מדינות העולם, ובראשן ארצות הברית, ותפעל וחיזוק מעמדה הבינלאומי של ישראל ולשמירת הברית עם כל חלקי הקשת הפוליטית האמריקאית.
 • מפלגת העבודה דוגלת בשילוב בין כוח צבאי והרתעה לבין מהלכים מדיניים משני מציאות, כדרך להבטחת המשך קיומה של ישראל כמדינת לאום יהודית ריבונית עצמאית, חזקה, משגשגת ובעלת יתרון אזורי.
 • מפלגת העבודה מחויבת להחזרת השבויים והנעדרים הישראלים.
 • מפלגת העבודה רואה במימון טרור במזרח התיכון על ידי איראן ובתכנית הגרעין האיראני סכנה חמורה לביטחון ישראל, ותפעל בכל אמצעי דיפלומטי העומד לרשותה, ובמידת הצורך, גם באמצעים אחרים, על מנת לסכלם.
 • מפלגת העבודה תשיב “ליוזמה הערבית” ותזמין את הליגה הערבית לפתיחת דיאלוג.

חתירה לשלום ויוזמה להסדר מדיני

מפלגת העבודה מחויבת ליוזמה מדינית שתוביל לתהליך היפרדות מהפלסטינים על בסיס עיקרון שתי מדינות לשני עמים, מתוך הכרה בכך שהגעה להסדר מדיני היא אינטרס ישראלי ראשון במעלה להבטחת עתידה כמדינה יהודית ודמוקרטית, הנהנית מתמיכה וגיבוי בינלאומי רחב. 

התחייבות מרכזית: "נתיבים להיפרדות" – יוזמת מפלגת העבודה לקידום היפרדות

 

כמפלגה החורטת על דיגלה יוזמה מדינית וחתירה לשלום אשר מחויבת לשמירה על עתידה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, נפעל להיפרדות מהפלסטינים על בסיס עיקרון שתי מדינות לשני עמים, כחלק מבניית הסדר אזורי רחב ובשיתוף מדינות ערב המתונות.

היוזמה שלנו לקידום ההיפרדות היא תכנית “נתיבים להיפרדות”, הכוללת שלושה צעדים מרכזיים:

 • הפסקת הבנייה מחוץ לגושי ההתיישבות
 • חקיקת חוק פינוי פיצוי
 • משאל עם על מחנות הפליטים סביב ירושלים

לקריאת התכנית המלאה

בנוסף, ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • פינוי מאחזים לא חוקיים בשטחי יהודה ושומרון.
 • שינוי מבוקר של חלק מהשטחים שבמעמד Cלמעמד B, על מנת לצמצם את היקף השליטה האזרחית הישראלית בחיי הפלסטינים, ותוך שימור מוקפד על שליטה ביטחונית ישראלית.
 • הימנעות מצעדים המקבעים עובדות בשטח, מחוץ לגושי ההתיישבות אשר מרחיקים את האפשרות לקדם היפרדות.
 • שיפור מרקם החיים בצד הפלסטיני, תוך צמצום העומס והמצוקות בנקודות הביקורת, המעברים ובהסדרי התנועה.
 • קידום השקעות כלכליות ולפיתוח שיתופי פעולה כלכליים ואזרחיים עם הרשות הפלסטינית, בסיוע של ארצות הברית והקהילה הבינלאומית. זאת במטרה להביא לשיפור איכות החיים ברשות ולהגברת יציבותה הכלכלית ועצמאותה.
 • עידוד הקהילה הבינלאומית והליגה הערבית לפעול לשיפור המצב ההומניטרי ברצועת עזה תוך שימת דגש מיידי על שיפור תשתיות המים, האנרגיה והביוב.
 • פיתוח מעגלי קבלת החלטות וגיבוש חלופות מדיניות לפתרון הסכסוך והפניית משאבים לשם כך, בין היתר באמצעות יוזמות כגון הצעת חוק “חלופות מדיניות תחילה”.

חיזוק הביטחון וכושר ההרתעה של מדינת ישראל

שמירה על כושר ההרתעה של מדינת ישראל היא תנאי הכרחי להבטחת עתידה, כמו גם ליצירת הזדמנויות לקידום התהליך המדיני. מפת האיומים המתרחבת באזורנו מחייבת את המשך בניין הכוח של צה”ל תוך איזון נבון ואחראי של האינטרס הביטחוני עם צרכיה הנוספים של החברה הישראלית.

 ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • חיזוק כושר ההרתעה של מדינת ישראל, המבוסס על עוצמתו של צה”ל, על יתרונו האיכותי, על עליונותה המודיעינית של מדינת ישראל ועל יחסיה האסטרטגיים עם בעלות בריתה, ובראשן ארצות הברית.
 • מניעת התחמשותם של חיזבאללה וארגוני טרור בסוריה ובלבנון בנשק אסטרטגי, ובאמצעי תקיפה המסכנים את ישראל ואת תושבי הצפון. הממשלה תבסס הרתעה כנגד גורמים אלו באמצעות שילוב של מהלכים מבצעיים, מדיניים ומודיעיניים, ותוך הסתייעות בקהילה הבינלאומית.
 • השבת ההרתעה למול החמאס ושאר ארגוני הטרור הפלסטיניים, תחת יעד ברור להחלשתם ולבידודם.
 • השלמה מהירה ומלאה של כל הפרצות בגדר ההפרדה ביהודה ושומרון, על מנת להבטיח את מלוא הביטחון לאזרחי ישראל.
 • גיבוש תקציב ביטחון אחראי ויעיל אשר ייתן מענה מספק לצורכי הביטחון ולהבטחת מוכנותו של צה”ל, תוך התחשבות בסדרי העדיפויות הלאומיים של ישראל ובצרכיה החברתיים.
 • העמדת נושא מיגון העורף בעדיפות גבוהה, ותפעל וגיבוש פתרונות מקיפים ואפקטיביים אשר יספקו מיגון הולם לאזרחי ישראל המצויים תחת איום.
 • טיפוח והעצמת ערך השירות בצה”ל, בשירותי הביטחון ובמשטרת ישראל, ותפעל לחיזוק מערך המילואים. בכלל זאת תפעל מפלגתהעבודה להצמדת שכר המשרתים במערך הלוחם של צה”ל לשכר המינימום, להגדלת התגמול הכספי ליתר חיילי החובה, למימון לימודים למסיימי שירות צבאי ושירות לאומי/אזרחי, להרחבת תכניות הסיוע והתמיכה בחיילים משוחררים ולשמירה קפדנית על זכויות חיילי המילואים במקום עבודתם או לימודיהם.

השבת הביטחון לדרום ולעוטף עזה

נוכח התפיסה הפסיבית והנגררת שהציגו ממשלות ישראל בעשור האחרון, מפלגת העבודה תוביל תכנית סדורה וארוכת טווח להשבת הביטחון, השקט והחוסן ליישובי הדרום ועוטף עזה. תכנית “ביטחון לדרום” שגובשה על ידי המפלגה, שעונה על שילוב רב-ממדי של פעולות, המבוססות על יוזמה והובלה מצד הדרג המדיני, ממנה נגזרת המדיניות עבור הדרג הצבאי.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • בלימת הטרור תוך החלשה צבאית שיטתית של החמאס, מעל ומתחת לפני הקרקע.
 • חיזוק האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה בציר בינלאומי עוקף חמאס, וביצוע יוזמות הומניטריות בסיוע בינלאומי תוך יצרת בידול קבוע בין החמאס לבין האוכלוסייה האזרחית.
 • הפעלת מעטפת מדינית באמצעות מנופים בינלאומיים להסכמה על עיקרון של פיתוח כלכלי תמורת פירוז עזה מנשק התקפי כיעד ארוך טווח, ובהליך הדרגתי ומדוד.

בלימת האיום האיראני

בלימת הפעלה ומימון של ארגוני טרור אזוריים על ידי איראן וסיכול תכנית הגרעין האיראנית הם יעדים ביטחוניים מרכזיים של מדינת ישראל. השגת יעדים אלו מותנית בשילוב של פעילות דיפלומטית יעילה ונבונה, גיבוש הבנה אסטרטגית בין מדינת ישראל וארצות הברית והבטחת מוכנותם של מדינת ישראל וצבא ההגנה לישראל לכל תרחיש.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • חיזוק התיאום האסטרטגי עם ארצות הברית ומדינות אירופה בסוגיות מעורבותה של איראן בטרור אזורי ותכנית הגרעין האיראנית, מתוך הבנה שעמדתן ומעורבותן חיונית לסיכולן ארוך הטווח של מגמות מסוכנות אלו.
 • שימור האופציה המבצעית של ישראל לסכל את יכולת הגרעין האיראנית אם ייכשלו המאמצים המדיניים והבינלאומיים להשגת יעד זה.

שיתוף פעולה עם מדינות ערב המתונות וגיבוש בריתות אזוריות.

התהליכים העוברים על העולם הערבי בשנים האחרונות מייצרים איומים חדשים על מדינת ישראל, ובו בזמן מקדמים שותפות אינטרסים חסרת תקדים בין מדינת ישראל לבין כמה ממדינות האזור והזדמנויות חדשות לשיתופי פעולה ביטחוניים, מדיניים וכלכליים. ניצול הזדמנויות אלו הוא מרכיב חשוב בחיזוק הביטחון הלאומי של מדינת ישראל.

 ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • גיבוש הבנות ושיתופי פעולה אזוריים במאבק נגד תנועות רדיקליות וארגוני טרור.
 • ביצור מערכת היחסים האסטרטגית עם מצרים וקידום שיתופי פעולה כלכליים וביטחוניים בין המדינות, לרבות באמצעות פיתוח “רצועת שלום כלכלית” לאורך הגבול הישראלי-מצרי.
 • חיזוק יחסי השלום האסטרטגיים של מדינת ישראל עם ירדן, וחידוש את שיתוף הפעולה הכלכלי והביטחוני עם ממשלתה, באמצעות מימוש התוכניות לפיתוח אזורי סחר, תעשייה ותיירות משותפים לאורך בקעת הירדן והערבה ועל ידי המשך מחויבותן של ממשלות ישראל לשמר את הסטאטוס קוו במקומות הקדושים בירושלים.

מערך החוץ הישראלי ומקומה של ישראל בקרב מדינות העולם

מערך החוץ הישראלי מצוי בשנים האחרונות במגמת החלשה מסוכנת הפוגעת במעמדה הבינלאומי של ישראל. מערך החוץ והדיפלומטיה הישראלית הינם מרכיב יסודי בביטחון הלאומי ומפלגת העבודה מחויבת לשמרו. בנוסף, אנו מחויבים לשימור וחיזוק הברית האסטרטגית בין ארצות הברית ומדינת ישראל.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • המשך בניית מערכת יחסים הדוקה ומתואמת עם ארצות הברית, תוך שימור הברית האסטרטגית בין שתי המדינות. הממשלה תפעל מול מוסדות הממשל השונים בארה”ב, ומול ארגונים ושותפים בזירה האמריקאית באמצעות חזרה לתמיכה חוצת מפלגות בחוסנה ובטחונה של ישראל, ושימורה במסגרות הפוליטיקה האמריקאית.
 • שיקום מערך החוץ של מדינת ישראל, המהווה נדבך מרכזי בביטחון הלאומי, תוך העמקת הקשרים עם מדינות העולם והמוסדות הבינלאומיים.
 • חיזוק משרד החוץ כגורם המוביל בהתוויית וניהול מערך הייצוג של ישראל בעולם, וריכוז מחדש של את סמכויותיו שפוזרו בין משרדי ממשלה שונים.
 • קיום מאמץ מרוכז לפתרון המשבר מול יהדות ארצות הברית, וחיזוק השותפות והקשרים ההדוקים בין קהילות יהדות ארה”ב לבין מדינת ישראל והחברה הישראלית כולה.
 • מאבק בתנועות הדה-לגיטימציה והחרם הבינלאומיות, השואפות לערער על זכות קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, והקצאת המשאבים הדיפלומטיים והמשפטיים הדרושים לשם כך.
 • הענקת הגנה מלאה למפקדי צה”ל וחייליו מפני כל הליך משפטי מחוץ לישראל בגין שירותם הצבאי.