חברה משגשגת וכלכלה צודקת

"מדינת ישראל תיבחן לא בעושר, לא בצבא ולא בטכניקה, אלא בדמותה המוסרית ובערכיה האנושיים."
דוד בן גוריון

סמוך להקמתה, התמודדה ישראל עם איום ביטחוני קיומי לצד מצוקה כלכלית חמורה. קשיים אלו לא מנעו ממנה להשקיע באותן שנים בדיוק את מיטב משאביה במפעלים חברתיים מפוארים של עלייה והתיישבות, בייסוד שירותי רווחה מתקדמים, בהקמת מערכת בריאות מהטובות בעולם, ובחקיקת חוק חינוך חובה חינם שהבטיח את זכותם להשכלה של כל ילדה וילד בישראל.

 

בעשורים שחלפו מאז, הפכה מדינת ישראל לכלכלת הייטק משגשגת. אולם דווקא בשנות צמיחה והתעשרות אלו התנערה מאחריותה לאזרחיה במרבית תחומי חייהם. כתוצאה מכך נוצר בישראל דור שלם הנושא את המשק וביטחון המדינה על כתפיו אך לא נהנה מפירות הצמיחה הכלכלית שהוא אחראי לה. דור זה הינו דור של צעירים, דור העתיד של ישראל, אשר נאבק כדי לשרוד ולהצליח במציאות של יוקר מחיה הולך וגובר ומערך שירותים חברתיים שנשחק ומדלדל.

 

מדינת ישראל נוסדה על ערכי הערבות ההדדית, החתירה לשוויון והמחויבות לכלל שעמדו בלב האתוס הציוני וחזונה של תנועת העבודה ההיסטורית. ממשלות הימין האחרונות נסוגו מעקרונות אלו, הפקירו את עתידם של אזרחי ישראל לכוחות השוק ויצרו מציאות חברתית וכלכלית המתאפיינת באי שוויון הולך וגובר, פערים עמוקים בין מרכז ופריפריה ומציאות של שחיקה ועומס במערכת השירותים החברתיים. ההזנחה ואי ההשקעה המספקת בתשתיות החברתיות על פני שנים ארוכות יצרה מצב של פערים מדאיגים בהוצאה האזרחית בין ישראל לבין יתר המדינות המערביות.

 

מציאות זו מחייבת השקעה עמוקה וחסרת תקדים מצד המדינה, אשר תסלול את הדרך לקיומן של תשתיות חברתיות משגשגות לטובת כלל האזרחים. אנו מאמינים שעל המדינה לחזור לעשות מעשים גדולים בתחום החברתי-כלכלי, וליזום מהלך מקיף להבראת שירותיה החברתיים ולשיפור רמת ואיכות חייהם של כל אזרחיה.

 

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תציב את אזרחי ישראל במרכז ותציע להם פיתרון מקיף וכולל למצוקת הקיום כאן, שיקפיץ את רמת החיים בישראל לזו של מקבילותיה בעולם המערבי.

זאת, באמצעות השקעה ממוקדת ומסיבית ופיתוח מהיר של התשתיות החברתיות בישראל וחידוש אחריות המדינה לספק לאזרחיה שירותים חברתיים בתחומי החינוך לגיל הרך, התחבורה הציבורית, שירותי הבריאות והדיור.

עקרונות יסוד למדיניות חברתית-כלכלית

 •  הדרך החברתית-כלכלית של מפלגת העבודה מציבה את האדם במרכז ורואה את תפקידה של המדינה במתן מענה לצרכיו ולרווחתו.  
 • מפלגת העבודה מציגה את הזכות לקיום בכבוד כערך מכונן. קיומו של ביטחון סוציאלי לכל אזרח ותושב הוא תנאי הכרחי לחוסנה של מדינת ישראל.
 • מפלגת העבודה תחזיר את אחריות הממשלה לספק רשת ביטחון חברתית לאזרחי המדינה, לרווחת הפרט והמשפחה, הילד והאזרח הוותיק, במתן שירותי חינוך, בריאות, ביטחון אישי, דיור, ביטחון תזונתי וצרכי היסוד האחרים.
 • מפלגת העבודה רואה בשילוב בין כלכלת שוק משגשגת לבין מעורבות ממשלה בהסדרת הפעילות במשק את הבסיס לצמיחה כלכלית שתחלחל אל כל שדרות האוכלוסייה.
 • מפלגת העבודה רואה בצמצום הפערים הכלכליים והחברתיים צורך חיוני לשיקום החברה הישראלית ולכידותה. צמצום הפערים יתאפשר באמצעות השקעה ציבורית משמעותית בשירותים החברתיים, בחינוך ובהשכלה הגבוהה, בהכשרה מקצועית, בפיתוח מקומות תעסוקה, בשיפור יכולת ההשתכרות של האזרח, בהורדה משמעותית של יוקר המחייה ובטיפול ממוקד במוקדי אבטלה ומצוקה ובאי-השוויון המובנה בין מרכז לפריפריה.
 •  מפלגת העבודה תקדם את הכלכלה הישראלית תחת עקרונות של שוויון הזדמנויות, תחרות הוגנת, העסקה ראויה ולא נצלנית, מניעת השפעה לא ראויה של בעלי הון ובעלי אינטרסים זרים, הפחתת הריכוזיות בענפי המשק, פישוט הליכי הבירוקרטיה, קידום תרבות ציות לחוק ומאבק בהון השחור.
 • מפלגת העבודה רואה בשחיקתו של מעמד הביניים והתרחבות מעגלי העוני והמצוקה איום אסטרטגי על חוסנה של מדינת ישראל.
 • מפלגת העבודה מדגישה את חשיבותן של ההתיישבות העובדת והחקלאות, במיוחד בפריפריה בנגב ובגליל, לחוסנה של הכלכלה הישראלית.

מתן מענה למצוקות האזרח הישראלי

דיור

מצוקת הדיור בישראל הפכה זה מכבר לעובדה קיימת בכל משפחה בישראל. למרות הבטחות וניסיונות שונים מצד הממשלות לטפל במצוקה זו, עדיין עבור רוב הזוגות הצעירים בישראל, רכישת דירה היא חלום רחוק. מספר המשכורות הממוצע הנדרש על מנת לקנות בית בארץ הוא בין הגבוהים ביותר בעולם המערבי. אחד הגורמים לכך הוא התנערות המדינה מאחריותה להבטיח את זכותם של כל אזרחיה לדיור. כדי לתקן זאת, מדינת ישראל חייבת לשנות כיוון ולחזור לדאוג לעתיד של המשפחות הצעירות.

התחייבות מרכזית: בנייה ממשלתית של 300,000 דירות

ממשלה בראשות מפלגת העבודה מתחייבת לחידוש הבנייה הממשלתית ולבנייה של 300 אלף יחידות דיור במהלך רב-שנתי. זאת על מנת להתמודד עם פערי ההיצע בכלים חזקים ומקיפים, כפי שמדינת ישראל כבר עשתה בעבר.

בנוסף, ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • ריכוז הטיפול במשבר הדיור תחת אחריותו הישירה של ראש הממשלה והקמת קבינט ממשלתי לדיור בראשותו.
 • שינוי מדיניות הממשלה לשיווק הקרקעות לבנייה והעמדת הגדלת היצע הקרקעות לבנייה כיעד המרכזי של התוכנית.
 • הפעלת תכניות ממשלתיות לדיור בר השגה ושכירות ארוכת טווח למשפחות צעירות, באמצעות תמריצים ממשלתיים ועידוד בנייה חדשה, אשר תכלול דירות בשכירות ארוכת טווח.
 • יישום חוק השכירות ההוגנת, תוך הבטחת הזכויות והחובות של השוכר והמשכיר וקידום מודלים כלכליים לשכירות ארוכת טווח.
 • פישוט הליכי התכנון והבנייה והסרת חסמים בירוקרטיים, תוך הקפדה על מינהל תקין ואיזון עם צרכים סביבתיים וחברתיים, לרבות באמצעות הרחבת תקנים בוועדות התכנון המקומיות והמחוזיות וקיצור משמעותי של זמני ההמתנה לאישור תכניות בנייה.
 • קידום מהפכת דיגיטציה וחדשנות על מנת לפשט ולקצר את הליכי הבירוקרטיה לאזרח בתחום הנדל”ן, הבנייה וההתחדשות העירונית.
 • הפעלת מדיניות של אפס המתנה לדיור ציבורי, אשר תשים סוף למחדלי התור האינסופי עבור משפחות הזקוקות וזכאיות לדיור ציבורי.
 • הגדלה ניכרת של מלאי הדירות בדיור הציבורי באמצעות חידוש הבנייה (לרבות במסגרת התוכנית לדיור בר השגה) ורכישת דירות תוך הבטחת תמהיל חברתי וגיאוגרפי מאוזן של הדיור הציבורי ברשויות המוניציפליות השונות.
 • הגדלת הסיוע בשכר דירה לזכאי הדיור הציבורי עד מימוש היעד של הגדלת מצאי הדירות, הרחבת כללי הזכאות לדיור הציבורי, וביטול מכירת דירות בדיור הציבורי לעמותות שלא לצרכי דיור.

בריאות

מערכת הבריאות שלנו, שהוקמה מתוך תפיסה של אחריות המדינה לבריאות אזרחיה – חולה כבר שנים במחלה כרונית. למרות שהצוותים הרפואיים בישראל הם מהטובים בעולם, המערכת הציבורית שלנו קורסת כתוצאה מהזנחה, אי השקעה וחוסר רצון אמיתי לטפל בבעיות העומק שבמערכת. את התוצאות כל הישראלים מכירים – תורים ארוכים לשירותים בסיסיים, עומסים אדירים בבתי החולים, ביטוחים פרטיים יקרים ופערים בלתי נסבלים בין מרכז הארץ לבין הפריפריה. השחיקה של המערכת אינה גזירת גורל ואפשר לשנות אותה אם תהיה כאן ממשלה שתעמיד את הנושא בראש סדר העדיפויות.

התחייבות מרכזית: יישום תכנית "בריאות לישראל"

שינוי חוק ביטוח בריאות ממלכתי כך שיבטיח שירותי בריאות באיכות מצוינת, בזמן מוגדר ובמרחק נגיש לכל אזרח ואזרחית בישראל.

ארבעת מרכיבי התכנית:

 1. בלימת העומס במיון: פתיחה של שלושים מוקדי רפואה דחופה חדשים בכל הארץ, הגדלת מספר הרופאים והאחיות בחדרי המיון תוך הבטחה כי המתנה לאבחון במיון לא תארך יותר משלושים דקות, והמתנה לאשפוז מרגע קבלת ההחלטה לא תעלה על ארבע שעות.
 2. הקטנת הצפיפות במחלקות האשפוז: תוספת שנתית של 500 מיטות בשנה, הכפלת מספר הסטודנטים לרפואה וסיעוד בישראל והגדלת מספר הרופאים הבכירים בכל המערכת הציבורית.
 3. קיצור תורים ברפואה מקצועית: התחייבות כי המתנה לתור ברפואה שכיחה לא תעלה על שבוע והמתנה לתור לניתוחים דחופים לא תעלה על שלושים יום. ביטול טופס 17.
 4. ביטוח סיעודי לכל קשיש – חקיקת חוק ביטוח סיעוד ממלכתי שיבטיח רשת ביטחון אמיתית בתחום הסיעוד, ויצירת מעטפת סיוע כוללת לבני המשפחה המטפלים.

לקריאת התוכנית המלאה

בנוסף, ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • הפחתת ההוצאה הפרטית לבריאות של תושבי ישראל על ידי אסדרת תחום הביטוחים המשלימים והפרטיים, מניעת כפל ביטוחים והגדלת התמריצים של קופות החולים להפניית מבוטחים לבתי החולים הציבוריים.
 • הגדלת התקנים לרופאים, אחיות וסניטרים בבתי החולים במטרה למלא את החוסר באנשי מקצוע הקיים במערכת הבריאות.
 • מניעת הפעלת שירותי רפואה פרטיים (שר”פ) בבתי החולים הציבוריים ואסדרה ממשלתית של תחום תיירות המרפא.
 • חיזוק מקצוע רפואת המשפחה ושדרוג של מרכזי הבריאות המקומיים בשיתוף קופות החולים, במטרה לספק מענה מיטבי ונגיש לצרכי הציבור לבדיקות וטיפולי חירום, על מנת להפחית את העומס המוטל על בתי החולים.
 • הקצאת משאבים מועדפים לבתי חולים בפריפריה, תוך התמקדות בהשוואת הנגישות של כלל אזרחי ישראל לטיפולים מתקדמים וייחודיים.
 • עיגון בחקיקה של מנגנון העדכון השנתי הקבוע של סל התרופות והשירותים הרפואיים, בהתאם לצרכי האוכלוסייה ופיתוח טכנולוגיות חדשות.
 • קידום תכנית מקיפה להפחתת הזיהומים בבתי החולים, תוך הישענות על מסקנות וממצאי תכניות פיילוט וניסיון בינלאומי.
 • תכנון לאומי ורב שנתי של מערך הרפואה והסיעוד בישראל במטרה להבטיח תיקנון ראוי, לשיפור מעמדם של העוסקים במקצועות הרפואיים והסיעודיים, ועידוד רופאים/ות צעירים/ות בתמריצים כספיים להתמחויות נדרשות.
 • פיתוח תכנית ממשלתית לרפואה מונעת ולחינוך לאורח חיים בריא, לרבות באמצעות החזרת שירותי הבריאות הרציפים במוסדות החינוך (אחיות בית הספר) והחזרה של תכנית “אפשרי בריא” ברשויות המקומיות.
 • גיבוש מאגר נתונים ארצי יעיל ושקוף על ההיבטים השונים של תפקוד בתי החולים הציבוריים, לרבות משך ההמתנה לניתוחים ולטיפולים מיוחדים, כבסיס לגיבוש מדיניות ממשלתית ולהגברת השקיפות של מערכת הבריאות בפני האזרח.
 • שקיפות ושמירה על כללי האתיקה בהתנהלות מוסדות הבריאות, הנגשת המידע על זכויות החולה ומתן שירות איכותי ויחס נאות להבטחת כבוד החולה.
 • חיזוק מעמדם של מקצועות הרפואה והסיעוד בתיאום עם הארגונים היציגים והמקצועיים.
 • אסדרת נושא המחקר הרפואי בבתי חולים, מתוך מטרה לקדם את איכות והיקף המחקר הרפואי בישראל.

תחבורה

התחבורה הציבורית בישראל מפגרת אחר המציאות הקיימת במדינות מפותחות אחרות. פיגור זה משפיע על כל היבטי החיים: פוגע בבריאות, מעמיק פערים חברתיים, מעצים את יוקר המחיה ופוגע באיכות הסביבה ובמשאבי הטבע. על כן אנו מחויבים לפיתוחה ויישומה של מדיניות תחבורה כוללת ואסטרטגית, המבוססת על מערך תחבורה ציבורית יעילה, מקיימת, זולה ונגישה לכול. תכנית כזו תצעיד קדימה את הכלכלה והחברה הישראלית. 

הבטחה מרכזית: יישום תכנית "פחות מכוניות, יותר תחבורה ציבורית"

 

 1. במקום עוד כבישים – פחות מכוניות – פקקים, תאונות דרכים וזיהום אוויר הם רק חלק מהמחיר שהציבור הישראלי משלם על עודף כלי רכב בכבישים. הפחתת מספר כלי הרכב הפרטיים והעדפת דרכי תחבורה אחרות תחולל שיפור משמעותי במצב זה תוך זמן קצר.
 2. השקעה מסיבית בתחבורה ציבורית – השוואת רמת התחבורה הציבורית לזו הקיימת במדינות מתקדמות בעולם כיום.
 3. עיבוי והוזלת קווי תחבורה ציבורית – הגדלת מספר האוטובוסים והורדת מחירי הנסיעות על מנת להפוך את התחבורה הציבורית לנגישה, נוחה וכדאית עבור כלל הציבור הישראלי.
 4. קידום אמצעי תחבורה חלופיים – עידוד וטיפוח הנסיעות השיתופיות, המהוות פיתרון חברתי חסכוני כלכלית וידידותי לסביבה לבעיית העומס בכבישים, אסדרת השימוש באופניים וקורקינטים חשמליים.

בנוסף, ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • שינוי סדרי העדיפויות בהקצאת תקציבי הענק של מערכת התחבורה בישראל, כך שרוב המשאבים יוקצו לפיתוח התחבורה הציבורית והיתרה רק לכבישים מסוכנים..
 • הצבת קדימויות בתכניות משרד התחבורה הקיימות באופן שמעמיד בראש סדר הביצוע פריסה של קווי שירות מהירים למוקדי תעסוקה, פריסת נת”צים (נתיבי תחבורה ציבורית) ברחבי גוש דן והשלמת פרויקטים להסעת המונים ציבורית בטווח הקצר ביותר.
 • יישום תכנית לעיבוי ושיפור שירותי התחבורה הציבורית, ובכלל זאת אמינות ועמידה בלוחות זמנים, שדרוג תחנות האוטובוסים והתקנת מערכות מידע מתקדמות עבור ציבור המשתמשים, שיספקו נתונים מדויקים על לוחות הזמנים של אוטובוסים ורכבות.
 • קידום מערך תחבורה ציבורית עורקית, המגובה בקווים מזינים בשילוב והתאמה של כל אמצעי ההסעה באופן אופטימלי: אמצעי הסעה המונית כמו רכבות ואוטובוסים מהירים רבי קיבולת, אוטובוסים, מיניבוסים ומוניות, במטרה להביא את אחוז המשתמשים בתחבורה הציבורית בערים הגדולות לרמה המקובלת במדינות מפותחות בעולם.
 • בלימת המשך עליית תעריפי הנסיעה בתחבורה הציבורית וביטול תלותם הנוכחית במדד המתעדכן פעמיים בשנה. תוקם ועדה מקצועית לגיבוש מנגנון לקביעת תעריפי הנסיעה ובקרה עליהם, בדגש על קביעת תעריפי נסיעה כדאיים שיציבו תחרות בפני עלויות השימוש ברכב פרטי ויעודדו מגוון אוכלוסיות לעבור לשימוש יום יומי בתחבורה הציבורית.
 • שיפור הניידות האישית והנגישות המהירה לתחבורה ציבורית באזורי פריפריה, באזורים כפריים ובדרכים בינעירוניות, תוך שמירה מיטבית של עתודות הקרקע המועטות בישראל.
 • התאמת מדיניות התחבורה לפיתוח אזורי מגורים ומרכזי תעסוקה, תוך מתן מענה מיטבי לתהליכי תכנון עירוניים, פיתוח בר קיימא, עתודות מגורים ופיתוח עסקים.
 • שינוי תקני החנייה במרכזי הערים כאמצעי לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית ולהגנת הטבע ושטחים פתוחים ומניעת כיסויים באספלט.
 • החלת חובה על רשויות מקומיות לסלילת שבילי אופניים בתוך העיר ועל רשויות התכנון ונתיבי ישראל לסלילת שבילי אופניים בדרכים בינעירוניות, באמצעות חקיקה וקביעת מדיניות.
 • אסדרה של נושא האופניים והקורקינטים החשמליים, ברמה החקיקתית והמוניציפלית.
 • הקמת ארבע רשויות מטרופוליניות לתחבורה בגוש דן, חיפה והקריות, ירושלים רבתי ובאר שבע ועיגון סמכויותיהן לקבלת החלטות ולביצוען, בחקיקה.
 • הקצאת משאבים מוגברת למאבק בתאונות דרכים, בהסברה ובחינוך, טיפול בכבישים אדומים והגברת האכיפה והענישה.
 • הקמת שדה תעופה משלים לנתב”ג באזור הנגב, ולא בעמק יזרעאל.

חינוך והשכלה

חינוך והשכלה הם הכלים המרכזיים בחברה המודרנית למימוש עצמי, להקניית מיומנויות חיים, להנחלת ערכים לאומיים ואוניברסליים. החינוך הוא אבן היסוד ביצירת ערכים תרבותיים מלכדים, שיהוו מכנה משותף לכלל אזרחי המדינה. האזרחים שלנו הם המשאב הכי יקר שלנו – וההשקעה בהם באמצעות חינוך והשכלה ברמה גבוהה, היא המפתח להצלחה הכלכלית והתרבותית של המדינה. חינוך ציבורי והשכלה נגישה המבטיחים שוויון הזדמנויות הם האמצעי המרכזי לניידות חברתית ולצמצום פערים. מכל הסיבות הללו, שיפור רמת החינוך בישראל היא יעד לאומי ראשון במעלה, המחייב השקעה של משאבים ומאמצים משמעותיים.

התחייבות מרכזית: הנהגת חינוך ממלכתי לגילאי 3-0 באחריות משרד החינוך

מערכת החינוך בישראל משאירה את הפעוטות בגילאי 3-0 מחוץ למעגל החינוך הממלכתי, והופכת את החינוך בגיל הרך לנטל כלכלי על משפחות רבות. הגיע הזמן שמדינת ישראל תיקח אחריות מלאה על החינוך בגיל הרך, תפעיל ותפקח עליו באמצעות משרד החינוך, ובכך תאפשר גם חינוך איכותי מגיל 0 וגם הזדמנות למשפחות צעירות להצליח.ץ

בנוסף, ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • שימור וחיזוק העדיפות של החינוך הממלכתי בהקצאת תקציבים ממלכתיים ומוניציפאליים.
 • מתן סמכויות למורים ועובדי ההוראה, תוך גיבוש תכנית רב שנתית לשיפור בתנאי העסקתם.
 • ביטול העסקת מורי קבלן וקליטת מורים בתקני קבע במערכת החינוך הציבורית.
 • הקמת מועצה לאומית לחינוך שתופקד על גיבוש מדיניות פדגוגית ומדיניות חינוך ממשלתית רב שנתית וארוכת טווח.
 • הפחתה הדרגתית ורב שנתית במספר התלמידים בכיתה, תוך חתירה ליעד של 25 תלמידים בכיתה.
 • הקטנה הדרגתית של נטל התשלומים המושת על הורי התלמידים, בין השאר באמצעות אכיפה יעילה של תקרות התשלומים וקידום תכניות להשאלת ספרי לימוד ולהעברת ספרי לימוד לסביבה מקוונת.
 • יישום תכנית ממשלתית לתקצוב דיפרנציאלי של בתי הספר בהתאם לאשכולות החברתיים-כלכליים של היישובים והשכונות שבהם הם ממוקמים, וביטול האפליה בין מערכות החינוך הממלכתיות ביחס לתקצוב לכל תלמיד.
 • גיבוש תכנית ממשלתית להרחבת ההיצע של מסגרות לימוד לשעות הצהרים (עד שעה 16:00) במימון ממשלתי מלא למשפחות מעשירונים 1-4 וסבסוד ממשלתי למשפחות ביתר העשירונים, והפיכתם של בתי הספר למוקדי פעילות קהילתיים בשעות אחר הצהרים והערב.
 • הפסקת פעילותן של עמותות פרטיות המקדמות הדתה במערכת החינוך הממלכתית.
 • יישום הוראות החוק בעניין לימודי הליבה במוסדות החינוך וחיזוק מערך הפיקוח של משרד החינוך, תוך התחשבות במאפיינים הפדגוגיים הייחודיים של זרמי החינוך השונים.
 • גיבוש תכנית ממשלתית להנגשה מלאה של שירותי החינוך לתלמידים עם צרכים מיוחדים, תוך קידום שילוב איכותי והעמדת אמצעים וטכנולוגיות שיסייעו לצמצם את הפער התפקודי.
 • הרחבת התכניות של משרד החינוך לקידום תלמידים מחוננים ובעלי פוטנציאל למצוינות, תוך הגדרת סל שירותים ייחודי לאוכלוסיית תלמידים זו.
 • הרחבת תכניות הלימודים הטכנולוגיים בבתי הספר השונים תוך שימת דגש על אוריינות מדעית והתאמת החינוך הטכנולוגי למאה ה-21, פיתוח תכניות לימודים במקצועות טכנולוגיים ויצירת מסלולים משלבים בין לימודים טכנולוגיים-מקצועיים ולימודים עיוניים.
 • קידום לימודי החינוך הפיננסי ויישום ההתחייבויות הממשלתיות בנושא זה.
 • הרחבת התמיכה הממשלתית בבתי ספר המשלבים תלמידים ממגזרי אוכלוסייה מגוונים ובכללם בתי הספר הדתיים-חילוניים ובתי הספר הדו לשוניים ושילובם במערכת החינוך הממלכתית.
 • העברת המכללות להכשרת עובדי הוראה לאחריות המל”ג והות”ת, ופיתוח תכנית ממשלתית להרחבת החניכה של עובדי הוראה מתחילים.
 • גיבוש תכנית ממשלתית רב שנתית לפיתוח התשתיות הטכנולוגיות של ההוראה במוסדות החינוך, תוך הרחבת השימוש באמצעי מחשוב ולמידה מקוונת.
 • הרחבת סל התרבות לתלמיד תוך שימת דגש על יצירת מכנה תרבותי משותף לכל תלמידי ישראל, חינוך להכרת הארץ וחינוך לסובלנות ולדרך ארץ.
 • הובלת רפורמה מקיפה במבנה הארגוני של משרד החינוך והתאמתו לגודל המשרד ולאתגרי ניהול החינוך כיום, תוך היוועצות עם ארגוני העובדים.

מערכת ההשכלה הגבוהה

מערכת ההשכלה הגבוהה היא המכשירה את חוקרי ומדעני המחר. את מוצאי התרופה לסרטן, את זוכי פרסי הנובל שלנו, את אלו שיוצרים לאזרחי מדינת ישראל והעולם עתיד טוב יותר.

לכן צריך להסתכל על תקציבי ההשכלה הגבוהה לא כהוצאה – אלא כהשקעה המחזירה את עצמה. בעשור האחרון ניכרת שחיקה משמעותית בתקציבי האקדמיה, לצד עליה בתופעות מדאיגות: בריחת המוחות מישראל, ירידה באיכות ההוראה והמחקר ופגיעה משמעותית במעמדה של ישראל כמדינת מדע מפותחת. לכן אנחנו מוכרחים לתמוך במערכת האקדמית ולהופכה לכר פורה של מצוינות והישגיות – בתחומי המדע והרוח כאחד.

.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • הגדלת ההשקעה הממשלתית במוסדות להשכלה גבוהה ובמחקר המדעי, תוך קידום היעילות ואיכות הניהול התקציבי של המוסדות. צעד זה מתחייב הן מן העלייה בביקוש להשכלה גבוהה והן מהצורך לאפשר הרחבת משרות של סגל מחקר והוראה איכותי אשר יבטיח את יכולתה של האקדמיה להוביל את ישראל להישגים משמעותיים בתחומי המדעים והרוח ואת יתרונה היחסי בשדה המחקר המדעי העולמי.
 • שמירה קפדנית על החופש האקדמי והאוטונומיה הפדגוגית של מוסדות ההשכלה הגבוהה, והפסקת ההתערבות הפוליטית בהחלטות מוסדות אלה.
 • גיבוש תכנית רב שנתית בשיתוף ראשי המוסדות להשכלה גבוהה לקידום מדעי הרוח והאומנויות תוך יצירת מרכזי השמה ותעסוקה ייעודיים לבוגרי החוגים הרלוונטיים.
 • פתיחת מכללות הנדסיות וטכנולוגיות מתקדמות ומסלולים להכשרה טכנולוגית והנדסית במוסדות קיימים, לצדם של המסלולים האקדמיים, תוך מתן אפשרות לבוגריהם להמשיך בלימודים אקדמיים.
 • הגדלת מספרם של מרכזי המצוינות באקדמיה ככלי מרכזי למניעת תופעת “בריחת המוחות” מישראל.
 • חיזוק הקשר בין המוסדות האקדמיים והתעשייה הישראלית באמצעות פיתוח תכניות להעברת טכנולוגיות, לשיתופי פעולה במחקר ופיתוח ולהשמה תעסוקתית של חוקרים והעמדת תמריצים ממשלתיים לשם כך.
 • בניית 5000 חדרי/דירות במעונות מדי שנה בשנים הקרובות, תוך העמדת תקציב ממשלתי של 100 מיליון ש”ח לשם כך.

יוקר המחיה

העלייה הדרמטית ביוקר המחיה בישראל היא מרכיב מרכזי בהתרחבות מעגלי העוני ובשחיקתו של מעמד הביניים הישראלי. תופעה זו פוגעת קשות ביכולתם של אזרחי ישראל להבטיח לעצמם ולבני משפחותיהם אורח חיים יציב, השגה ראויה של צורכי החיים בחברה מודרנית וחיסכון נאות לעתיד. הטיפול ביוקר המחיה מחייב פעולה משולבת לעידוד התחרות ולאסדרה ממשלתית ראויה של תחומים בהם קיימים כיום כשלי שוק מהותיים.

התחייבות מרכזית: הוזלת מחיר החשמל על ידי פיקוח על מחירי הגז הטבעי

משאב הגז הטבעי הוא נכס שכל אזרחי ישראל צריכים ליהנות מפירותיו. לצורך כך יש להטיל פיקוח על מחירי הגז, ולהעמידם על מחיר ראוי אשר יוזיל את עלויות החשמל באופן ניכר. שינוי זה יפחית את עלויות יוקר המחייה בכל תחומי החיים וישפיע לטובה על כל משפחה בישראל.

בנוסף, ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • הגברת התחרות בשווקים תוך מאבק בלתי מתפשר בקרטלים ומונופולים עסקיים.
 • חיוב בחקיקה של כל קרנות הפנסיה להצעת מסלול ללא ניהול אקטיבי בדמי ניהול מינימליים ומפוקחים.
 • הפחתת בירוקרטיה מיותרת שמייקרת עלויות שמתגלגלות לצרכנים.
 • הטלת פיקוח על פערי תיווך בתוצרת חקלאית.
 • הוצאת מונופול הכשרות מידי הרבנות הראשית תוך יצירת תחרות בין גופי כשרות.
 • מניעת אפליית מחירים בין לקוחות בעלי מאפיינים זהים.

כלכלה צודקת לכולם

מאבק בעוני

ממדי העוני בישראל מדאיגים ביותר. משפחות ישראליות רבות הידרדרו בשנים האחרונות למעגל העוני ומתקשות להיחלץ ממנו. מטריד אפילו יותר הוא הגידול העצום בממדי העוני בקרב ציבור העובדים, המתרחש למרות העלייה בשיעור התעסוקה וירידת האבטלה. זה קורה כי עובדים רבים משתכרים שכר מינימום שאינו מספיק לצרכי היסוד שלהם ושל משפחתם, ומאידך- יוקר המחייה בישראל מרקיע שחקים.

התחייבות מרכזית: המשך עליית שכר המינימום

כמפלגה הפועלת לאור ערכי צדק חברתי וצמצום פערים, אנחנו מחויבים להמשך העלאה של שכר המינימום. על כן נפעל כדי להעמידו על יעד מעודכן של 7,000 ₪.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • גיבוש תכנית לאומית, בין-מגזרית ורב שנתית לצמצום ממדי העוני בישראל תוך הגדרת יעדים מדידים, דרכי פעולה והקמת קבינט חברתי-כלכלי בראשות ראש הממשלה.
 • הגברת השתתפותן של אוכלוסיות מודרות בשוק העבודה, באמצעות יצירת תמריצים לכך והנהגת תכניות ממוקדות של הכשרה מקצועית המותאמות לצרכיהן.
 • הפעלת תכנית לאומית למיצוי זכויות של כלל האזרחים, המבוססת על מודלים מוצלחים ומוכחים.
 • קידום תיקוני חקיקה שיאפשרו לאנשים עם מוגבלות לרכוש השכלה ומקצוע ולצאת לעבודה מבלי שיאבדו את הקצבה המגיעה להם בגין מוגבלותם.
 • קידום תיקוני חקיקה שיאפשרו לאימהות או לאבות במשפחות חד הוריות לרכוש השכלה ולצאת לעבודה מבלי שיאבדו את הזכאות לקצבת משפחה חד הורית, והגדלת תקרת ההכנסה המזכה בסיוע בשכר דירה.
 • גיבוש תכנית ממשלתית רב שנתית לרפורמה במוסד לביטוח לאומי לטובת חיזוק עצמאותו של המוסד והגברת מיצוי הזכויות, וביצוע בקרה ופיקוח ממשלתיים על השגת יעדי התוכנית.
 • שיקום תכנית ההזנה בבתי הספר והרחבתה תוך הבטחת רמה נאותה ובריאה של המזון המחולק במסגרתה

האזרחים הוותיקים

בספר תהילים נאמר: “אל תשליכני לעת זקנה” (מזמור ע”א פסוק ט), מחוייבות זו חייבת להיות נר לרגליה של החברה הישראלית. יהיו אלו ניצולי שואה, מקימי המדינה, עולים חדשים, או פשוט אזרחים זקנים הזקוקים לסיוע מהמדינה – אנחנו חייבים להבטיח את זכותם של אזרחינו הוותיקים לקיום בכבוד. כל זקן שחי בחברה הישראלית בעוני, ברעב, בבדידות או בהיעדר טיפול רפואי הולם – הרי שזוהי חרפה למדינה. אנחנו נשים לחרפה הזו סוף.

התחייבות מרכזית: העלאת קצבאות הזקנה

הזכות לקיום בכבוד של ציבור האזרחים הוותיקים הינה ערך מכונן בתפיסה הכלכלית-חברתית של מפלגת העבודה. אנחנו מתחייבים להעלות את קצבאות הזקנה ולקבוע להן מנגנון הצמדה.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • חקיקת חוק ביטוח סיעודי ממלכתי וגיבוש תוכנית לאומית שתבטיח ביטוח סיעודי לכלל אזרחי ישראל.
 • קביעת סל קיום בכבוד לאזרחים ותיקים.
 • קידום תכניות ממשלתיות ייעודיות להכשרה מקצועית לאזרחים ותיקים, הקמת מרכזי תעסוקה ייעודיים לגיל השלישי, והרחבת התמיכה הממשלתית בתכניות ייחודיות להתנדבות, פנאי ותרבות.
 • מחיקת החרפה של עוני בקרב אזרחים ותיקים על ידי הגדלת השלמת ההכנסה לה זכאים יחידים וזוגות, באופן שיעמיד את הכנסתם מעל לקו העוני.
 • ביצוע רפורמה בתחום הטיפול באזרחים סיעודיים באמצעות ריכוז השירותים בתחום זה תחת רשות ממשלתית אחת והנגשתם לציבור האזרחים הוותיקים ובני משפחותיהם.
 • תגבור מערך העובדים/ות הסוציאליים/ות בלשכות הרווחה המופקדים על הסיוע לאזרחים ותיקים, הקמת מרכזי מידע וסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם לטובת מיצוי זכויותיהם בביטוח הלאומי ויתר מוסדות השלטון, והרחבת התמיכה הממשלתית בארגונים ללא מטרות רווח המסייעים לאזרחים ותיקים במיצוי זכויותיהם.
 • מתן זכויות אוטומטי לאזרחים ותיקים מתוקף חוק או תקנות בעת פרישה.
 • גיבוש תכנית ממשלתית רב שנתית להרחבת הסיוע לאזרחים ותיקים שורדי שואה. במסגרת התכנית יושם דגש על מיצוי זכויות אקטיבי, הרחבת תקצובם של שירותים רפואיים ושירותי סיעוד ושיקום, טיפול ממוקד באוכלוסיות של שורדי שואה ועובדי כפייה שאינם מקבלים תמיכה מספקת, השוואת רף התמיכה בשורדים ללא קשר לשנת עלייתם לארץ, פתרונות סיעוד ופיתוח מענים קהילתיים לתמיכה חברתית, תעסוקתית ונפשית בניצולים.

אנשים עם מוגבלות

קידום והכלה מלאה של אנשים עם מוגבלות הוא חובה ערכית וחברתית, הנובעת הן מאופייה וצביונה הדמוקרטי של מדינת ישראל והן מתוקף עקרונות שגובשו בחקיקה בכנסת ובאמנות בינלאומיות עליהן חתומה ישראל. על חובה זו להתבטא הן בהתאמתם של מסגרות השירותים הציבוריים והן בעידוד חיים עצמאיים בקהילה ובמשפחה. נוסף על כך, המחויבות לשוויון טמונה גם במאבק בלתי מתפשר באפליה ובהדרה חברתית של אנשים עם מוגבלות מכל סוג שהוא.

 

התחייבות מרכזית: העלאת קצבאות הנכות לגובה שכר המינימום

העלאת קצבאות הביטוח הלאומי המשולמות לציבור האנשים עם מוגבלות לשכר המינימום הנהוג במשק, במטרה להשיבן לרמה המאפשרת קיום בכבוד.

בנוסף, ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • קידום תכנית לאומית ורב מגזרית, המערבת את משרדי הממשלה השונים, את ארגוני החברה האזרחית, שמטרתה לתכלל ולקדם תכניות, החלטות וחקיקה בנושא אנשים עם מוגבלות ולבצע מעקב אחר הביצוע.
 • הובלת מאמץ ממשלתי מתואם בנושא שילוב אנשים עם מוגבלות בשוק התעסוקה, לרבות באמצעות תכניות הכשרה מתאימות, עידוד מעסיקים להעסקת עובדים בעלי מוגבלות ואכיפת החובה לייצוג הולם, ותוך קביעת יעדים מדידים להרחבת ההשתתפות בשוק התעסוקה.
 • ביטול חוק לרון המגביל את קבלת קצבת הנכות ליוצאים לעבודה.
 • מתן קדימות להשלמת חקיקה חדשה ויישום חקיקה קיימת בנושא נגישות. זאת על מנת להבטיח הנגשה מלאה של שירותים ציבוריים ומקומות לציבור אנשים בעלי מוגבלות בכל תחומי החיים – משפחה, קהילה, חינוך, בריאות, דיור, משפט תרבות ופנאי.
 • מתן עדיפות תקציבית וקדימות לתכניות דיור בקהילה המבוססות על סל סיוע ושירותים אישי, המותאמים לצרכים.
 • הבטחת הזכות לדיור בר השגה לאנשים עם מוגבלות בכלי הסיוע של הדיור הציבורי.
 • קידום תכניות השילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים במוסדות החינוך ובכיתות הלימוד, תוך הגדלת התקציבים הנדרשים ליישומן.
 • הטלת חובה להנגשתם של תכני ואירועי תרבות לאנשים עם מוגבלות והגדלה משמעותית של התמיכה הממשלתית במוסדות תרבות המשרתים באופן בלעדי או באופן משלב קהלים אלו, הן כיוצרי תרבות והן כצרכני תרבות.
 • קידום תיקוני חקיקה שיאפשרו לאנשים עם מוגבלות לרכוש השכלה ומקצוע ולהשתלב בשוק העבודה, מבלי שיאבדו את הקצבה המגיעה להם בגין מוגבלותם.
 • הקצאת משאבים ממשלתיים לתמיכה בארגונים היציגים של ציבור האנשים עם מוגבלות ובעלי צרכים מיוחדים, וגיבוש תקנות תמיכה ייעודיות לארגוני החברה האזרחית, תנועות נוער וארגוני נוער ומוסדות תרבות, קהילה ופנאי הפועלות למען קהלים אלו ובקרבם.
 • הפסקת תהליכי ההפרטה של המוסדות הממשלתיים המיועדים לטיפול באנשים עם מוגבלות והגברה ניכרת של הפיקוח והאסדרה של המוסדות הפרטיים הפועלים בתחום.

שוויון מגדרי

השוויון בין נשים וגברים הוא ערך יסוד חיוני בדמוקרטיה. יסוד השוויון חייב להיות מעוגן בחקיקה וזו חייבת להיות מלווה במדיניות שתביא להשוואת זכויות, הזדמנויות ומשאבים בכל תחומי החיים. השתתפות שוויונית של נשים וגברים  בתהליכי קבלת החלטות ובהוצאתן אל הפועל היא קודם כל חובה ערכית, ולצד זאת בעלת ערך חברתי וכלכלי עצום למדינת ישראל.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • קידום ייצוגן של נשים ברשויות השלטון והציבור על כל אגפיהן, זרועותיהן ופעילויותיהן, תוך חתירה לייצוג שוויוני, לרבות באמצעות חקיקה, קביעת מדיניות מחייבת והגדרת יעדים שנתיים מחייבים.
 • שילוב נקודת המבט המגדרית והשפעות צפויות של פעולות שלטוניות על השוויון המגדרי לתוך תהליכי קבלת ההחלטות ברשויות השלטון המרכזי והמקומי, ובכלל זאת בתהליך קביעת תקציב ומינוי בעלות תפקידים מתאימות.
 • ביטול הפערים בשכר ובתנאי תעסוקה בין נשים וגברים באמצעות אכיפת חקיקת העבודה, הגדלת הפיצוי בגין אפליה, וביצוע מעקב שוטף מצד רשויות השלטון המתאימות אחר השגת היעד. בנוסף, גיבוש תכנית ממשלתית רב שנתית למדיניות תעסוקה תומכת חיי משפחה בשירות הציבורי ובמגזר הפרטי, בשינויים המתחייבים.
 • מחויבות לתקצוב ויישום איכותי של התכנית הלאומית למיגור הטרדות מיניות לסוגיהן ויחס משפיל כלפי נשים, בדגש על חיזוק מעמד הממונות, הכשרות במגוון מסגרות, אכיפה על מעסיקים וחינוך מגיל צעיר, תוך הוקעה ציבורית ועקירה של תרבות ארגונית סלחנית לכך בשירות הציבורי.
 • מחויבות לתקצוב ויישום איכותי שלתכנית ממשלתית רב שנתית המשותפת לגורמי חוק, אכיפה, רווחה וחינוך, למניעת אלימות משפחתית, אלימות נגד נשים ופגיעה מינית. התכנית תכלול החמרת ענישה, הגברת האכיפה, הגדלת הסיוע לארגוני החברה האזרחית הפועלים בתחום.
 • מתן מענה הולם לצורך במרכזי סיוע ומקלטים, פיתוח תכניות טיפול ושיקום לגברים אלימים והרחבת רשת הביטחון הסוציאלי העומדת לטובת קורבנות אלימות במשפחה.
 • עיגון תקדימים בפסיקת בתי המשפט בתחום השוויון המגדרי בחקיקה.
 • שימת דגש על תחום בריאות האישה במסגרת התכניות לשיקום והעצמת מערכת הבריאות הציבורית, תוך הבטחת נגישות הנשים בישראל לשירותי רפואה מתקדמים בכל רחבי הארץ, קידום רפואה מונעת והכללת שירותים וטיפולים נדרשים בסל שירותי הבריאות הציבוריים.
 • מניעת כל סממן של הדרת נשים במרחב הציבורי בישראל, בהתאם להוראות החוק ופסיקת בית המשפט העליון.
 • קידום הנצחת נשים מובילות במרחב הציבורי, בשמות מוסדות ורחובות, מוזיאונים, שטרות וכד’.
 • קידום תכניות לתפיסה מגדרית שוויונית במסגרות החינוך השונות, בדגש על הגיל הרך.

קהילת הלהט"ב

מניעת אפליה על רקע נטייה מינית וזהות מגדרית וקידום זכותו של ציבור הלהט”ב לשוויון הם זכות אנושית בסיסית, וביטוי חשוב לאופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל ולטיפוחה של החברה הישראלית כחברה סובלנית. מתן ביטוי שלטוני, ציבורי וחינוכי ליעדים אלו חיוני לקידום ערכים של קבלה והכלה, במיוחד על רקע הפגיעה המתמשכת בבני נוער ומבוגרים על רקע נטייתם המינית וזהותם המגדרית בתא המשפחתי, בזירה הקהילתית ובמרחב הציבורי.

התחייבות מרכזית: יישום חבילת החקיקה לקידום קהילת הלהט"ב

מפלגת העבודה מחויבת לשוויון זכויות מלא לקהילה הלהט”בית על כל גווניה. כל בני האדם שווים וכל האהבות שוות הן. אנו דוגלים בזכותו של כל אדם לאהוב ולהגדיר את בחירתו המגדרית ללא כל חשש. מפלגת העבודה חרטה על דגלה את ערך השוויון לפיה חברי קהילת הלהט”ב אזרחים שווי ערך ושווי זכויות. הכרה זו תקודם באמצעות חבילת חקיקה מלאה הכוללת מענה מקיף לצרכי הקהילה בתחומי המשפחה, הייצוג והקניין. בין הצעות החוק המצויות בחבילת החקיקה ניתן למנות את הזכות לחיי משפחה, זוגיות והורות, תיקון חוק הפונדקאות: הכללת זוגות להט”ביים ואבות יחידניים במעגל הזכאים, תיקון חוק האימוץ, חוק תרומת ביציות בין בנות זוג וכן חינוך לערך השוויון ולהכרה באוכלוסייה הלהט”בית: חלק הכרחי מתכנית הלימודים הממלכתית.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תעביר את כל יוזמות החקיקה הללו ותפעל באופן בלתי מתפשר להפיכת מדינת ישראל לשוויונית באמת גם בכל הנוגע לזכויות הקהילה הגאה.

לקריאת התוכנית המלאה

בנוסף, ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • מתן הכרה רשמית וממוסדת מצד המדינה בזוגיות של בני זוג מאותו המין והשוואה מלאה של זכויותיהם לאלו של זוגות הטרוסקסואליים נשואים.
 • עיגון בחקיקה של התקדימים שנפסקו על ידי בתי המשפט בישראל בעניין זכויות הלהט”ב ושינוי חוקים המאפשרים אפליה על רקע של נטייה מינית וזהות מגדרית.
 • בהינתן ההסדר החוקי הנוכחי המאפשר פונדקאות בישראל עבור בני זוג נשואים, תפעל מפלגת העבודה לביטול האפליה הקיימת בהסדר הנוכחי של זוגות להט”ב וגברים יחידניים, באמצעות תיקון לחוק הסכמים לנשיאת עוברים, לפיו כל אדם או משפחה יהיו זכאים להשתמש בשירותי פונדקאות.
 • הקצאת תקציבים ממשלתיים וציבוריים לצורכי ציבור הלהט”ב ולארגוני החברה האזרחית הפועלים למען זכויות ציבור זה ובקרבו.
 • קידום זכויות הציבור הטרנסג’נדרי בישראל ומיגור האלימות ואי השוויון המופעלים נגדו, תוך הכרה בצרכיו הייחודיים של ציבור זה.
 • קידום החינוך לסובלנות תוך שילוב תכנים פלורליסטיים הנוגעים לציבור הלהט”ב ולזכויותיו במערכות החינוך השונות וקידום פעולות הסברה ברשויות המקומיות ובמוסדות ציבוריים.
 • גיבוש תכנית ממשלתית בתחומי החינוך והרווחה לסיוע לנוער להט”ב, בשל היותו קבוצת נוער בסיכון בעלת מאפיינים ייחודיים, תוך שיתוף פעולה עם ארגוני הקהילה הגאה הפועלים בתחום זה.
 • החמרת הענישה על פשעי שנאה, לרבות אלו המבוצעים על רקע נטייה מינית וזהות מגדרית, והגברת האכיפה בתחום.
 • הטלת איסור על פרסומם ושיווקם של טיפולים נפשיים המיועדים לשינוי נטייתו המינית של האדם (“טיפולי המרה”). זאת, בהתאם לעמדתם של אנשי המקצוע בתחום, המצביעים על הנזקים הנפשיים והפיזיים הקשים שגורמים טיפולים אלו.

מהגרי העבודה ומבקשי המקלט בישראל

היקף הגירת העבודה לישראל לצד הגעת מבקשי המקלט הרבים הציבו לאורך השנים האחרונות אתגר משמעותי, המחייב גיבושה של מדיניות מידתית, אחראית ואנושית. כמדינתו של העם היהודי, למוד הנדודים והסבל, ובהתאם לכללים הבינלאומיים, מדינת ישראל מחויבת להתנהגות ראויה ומוסרית כלפי מבקשי המקלט, לצד מחויבות רשויות השלטון בישראל לפעול למניעת הגירת עבודה בלתי חוקית, הפוגעת בתעסוקתם של אזרחי ישראל ומשיתה נטל כלכלי וחברתי על החברה כולה. מפלגת העבודה מציעה פתרון כולל לבעיה זו, פתרון אשר בוטא במסגרת הצעת חוק מקיפה שהוגשה על ידי הסיעה לכנסת ה-20 ונדחתה על ידי הממשלה.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגתם של היעדים הבאים:

 • יצירת הליכי בחינה יעילה ומהירה של בקשות מבקשי המקלט ומעמד פליט, תוך עמידה בקריטריונים הבינלאומיים להם מחויבת מדינת ישראל.
 • מתן רישיון ביקור זמני לכמות מוגדרת של מבקשי מקלט, אשר במסגרתו יינתנו אישורי עבודה ויינתן ביטוח בריאות.
 • העברת תמריצים לרשויות מקומיות לטובת קליטת מבקשי המקלט ותוך עידוד פיזור הנוכחות ברחבי הארץ כולה.
 • הכרזה על דרום תל אביב כאזור עדיפות לאומית תוך הגברת משאבי האכיפה והשירותים החברתיים.
 • אכיפה יעילה של חוקי העבודה על מעסיקים של מהגרי עבודה ומניעת העסקה נצלנית.

מבנה הכלכלה והמשק

מדיניות תקציבית ומיסוי

צמצום ההשקעה הממשלתית בהוצאה האזרחית הוא מרכיב מרכזי בהידרדרות המצב החברתי בישראל ובהתרחבות מעגלי העוני והמצוקה. צמצום ההשקעה הביא לירידה חריפה ברמת השירותים החברתיים ובמקביל להגברת הנטל המונח על כתפי האזרחים.

הגדלה אחראית של יחס התקציב הממשלתי כאחוז מהתמ”ג, תוך הימנעות מהטלת החוב הלאומי על כתפי הדורות הבאים, הכרחית לשיקום השירותים החברתיים ורשתות הביטחון הסוציאליות ולפיתוח ראוי של התשתיות העומדות לרשות הציבור הישראלי.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגתם של היעדים הבאים:

 • שמירה על יעד הגרעון התקציבי הנוכחי מתוך מטרה לצמצמו בהדרגה, תוך איזון בין צורכי החברה והמשק לבין הימנעות מהטלת החוב הלאומי על הדורות הבאים.
 • קידום שקיפות מלאה בניהול תהליכי קביעת התקציב וההעברות התקציביות הנדרשות מעת לעת במהלך השנה התקציבית.
 • הרחבה משמעותית של בסיס גביית המס תוך גיבוש תכניות רב שנתיות והקצאת משאבים למאבק בהון שחור ובהעלמות מס, וחתירה לאיחוד בסיסי הנתונים של רשויות השלטון הרלוונטיות.
 • הובלת תהליכי אכיפה למניעת תכנוני מס ומקלטי מס, בתיאום ובשיתוף פעולה עם גורמים בינלאומיים.
 • קידום תחליפים להורדת מס החברות באמצעות תמריצים חכמים ממוקדים עסקים קטנים ובינוניים ועצמאים.
 • ביצוע רפורמה מקיפה בתחום האגרות הממשלתיות והעירוניות, במטרה לבטלן או להחליפן לאחר בחינת יעילותן.

זכויות עובדים ושוק התעסוקה

ההגנה על זכויות העובדים וקידומו של שוק תעסוקה הוגן הם תנאי יסוד לקיומה של חברה צודקת וכלכלה משגשגת. צמיחתה של תופעת “העובדים העניים” מעידה על הכשלים הקיימים בשוק העבודה הישראלי ועל הצורך במעורבות ממשלתית שתבטיח שהאדם העובד בישראל ישתכר בכבוד למחייתו, בצד התאמתו של השוק לתנאיה של הכלכלה המקומית והעולמית.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגתם של היעדים הבאים:

 • חיזוק מעמד העובד והגנה על זכויותיו באמצעות הגברה משמעותית של אכיפת חוקי העבודה וגיבוש מדיניות ממשלתית של “אפס סובלנות” כלפי הסדרי העסקה נצלניים ופוגעניים.
 • העלאת שכר המינימום ושינוי חקיקה לקביעת מנגנון להצמדת עדכון שכר המינימום לעליה בשכר הממוצע במשק.
 • קידום תכנית לאומית להעלאת הפריון במשק אשר מכוונת להעלאת שכר, בדגש על המגזר העסקי.
 • הגברת הבטיחות בסביבות העבודה, בדגש על תחום הבנייה, תוך הגברת הפיקוח והענישה כלפי הפרות הדין.
 • הרחבה משמעותית של ההכשרה המקצועית כאמצעי המוביל לשילוב מחפשי עבודה בשוק התעסוקה, לניוד ולקידום עובדים. לרבות סבסוד הכשרות מקצועיות במפעלים וחברות על מנת לאפשר לפתח ולקדם עובדים.
 • תמיכה במגמות הצטרפות להתאגדויות עובדים, עיגון בחקיקה של תקדימי הפסיקה בעניין זכות ההתאגדות, וניהול שיח מתמיד בין הממשלה, נציגי המעסיקים וארגוני העובדים.
 • צמצום משמעותי של העסקת עובדי הקבלן בשירות הציבורי ובמגזר הפרטי, לרבות באמצעות יישום החקיקה להעסקה ישירה, תוך שיתוף פעולה עם ארגוני העובדים והמעסיקים ומתן מענה מידתי לצורך בגמישות תעסוקתית וניהולית.
 • קידום חקיקה ואכיפה למניעת תאונות עבודה, ובפרט של פועלי בניין.

חיזוק הפריפריה הגיאוגרפית ותושביה

הפערים החברתיים בישראל נושאים בתוכם ממד גיאוגרפי שאין להכחישו. לצערנו המקום שממנו באת קובע בלא מעט מהמקרים גם לאן תגיע.

צמצום הפערים החברתיים מחייב השקעה מיוחדת וממוקדת של הממשלה בפיתוח הנגב והגליל, שני חבלי ארץ שלא קיבלו את היחס המגיע להם עד כה. זו השקעה ממשלתית שתבטיח תעסוקה הולמת, תשתיות ראויות ומתן שירותי רווחה, חינוך, בריאות ותרבות ברמה הגבוהה ביותר. כי מה שמגיע לתושבי המרכז – מגיע גם לתושבי הפריפריה. במדינת ישראל 2019 – אין מקום לפערים חברתיים מקוממים שכאלה.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • מימוש מלא של החלטות הממשלה המקיפות שנוגעות להעצמה וצמיחה כלכלית של ערי פיתוח ויישובים בפריפריה, במגזרים היהודי, הערבי והבדואי והדרוזי, בשיתוף הרשויות המקומיות.
 • גיבוש ויישום של תכנית להנגשת שירותי רפואה מתקדמים לתושבי הפריפריה.
 • פיתוח מקורות תעסוקה ופרנסה מגוונים ומתגמלים בפריפריה, תוך הגדלת התמריצים הממשלתיים לפיתוח תעשייתי והקמת עסקים קטנים ובינוניים.
 • חיזוק החינוך הציבורי ביישובי הפריפריה באמצעות הפעלת תקצוב דיפרנציאלי לתלמיד על פי מדדים כלכליים-חברתיים, וגיבוש תכניות ממוקדות לחיזוק בתי הספר הממלכתיים בישובים בנגב ובגליל.
 • פיתוח תחבורה ציבורית יעילה ובת קיימא לחיבור הערים והיישובים בפריפריה בינם לבין עצמם ובינם לבין מרכזי המסחר והתעסוקה במרכז הארץ.
 • חיזוק המוסדות להשכלה גבוהה ולהכשרה טכנולוגית-מקצועית מתקדמת הפועלים בנגב ובגליל, באמצעות תמריצים ממשלתיים, השקעה עודפת בפיתוח מעונות לסטודנטים והקמת מרכזי השמה אזוריים לאקדמאים.
 • מתן תמיכה ממשלתית לגרעיני התיישבות של צעירים ומשפחות צעירות המיועדים ליישובים קיימים בנגב ובגליל או לפיתוח יישובים חדשים.
 • חיזוק ופיתוח מפעלי תרבות וחינוך בלתי פורמלי קיימים וחדשים, ובכלל זאת תמיכה ביוצרים מקומיים בתחומי היצירה השונים.

עסקים קטנים, עסקים בינוניים ועצמאים

הקטר המרכזי של המשק הם לא תאגידי הענק, אלא דווקא העצמאים ובעלי העסקים הקטנים והבינוניים. הם אחראים על חלק נכבד מהתעסוקה בישראל ולשליש מהתוצר העסקי במשק. הם יודעים להגיב ביצירתיות ובגמישות רבה לתנודות בשוק ויותר מכך – המגוון העצום של תחומי העיסוק של העסקים הקטנים, מאפשר ניידות עובדים ומגביר את התחרות במשק.

אבל לעסקים הקטנים קשה כאן, והאשמה אינה של היזמים המופלאים שיש בישראל, אלא של המדינה – שלא מייצרת להם תנאי שוק הולמים, ובעיקר מכבידה עליהם בביורוקרטיה ורגולציה מוגזמות ומיותרות. אפשר לשנות את זה.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • פישוט תהליכי הקמה וניהול של עסקים קטנים, תוך השגת שקיפות של נהלים וכללים לשם רישום עסק ברשות המקומית ובמוסדות ממלכתיים, וריכוז כל ההליכים הבירוקרטיים לפתיחת עסק ברשות המקומית בידי גורם אחד ( (One Stop Shop
 • הבטחת אשראי זול ונגיש לעסקים קטנים ובינוניים, על ידי יצירת ערוצי אשראי זמינים בריביות סבירות באמצעות הבנקים וגופי מימון עצמאיים נפרדים, ובאמצעות הקמת קרן אשראי סחירה המיועדת לעסקים קטנים ובינוניים, שתאפשר השקעה של גופים מוסדיים.
 • יצירת שקיפות בגובה הריבית בין נותני האשראי, במטרה לייצר תחרות שתפחית את הריביות.
 • גיבוש רשת ביטחון סוציאלית לעצמאים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים, באמצעות מסלול לדמי אבטלה ולהפרשה לקרן פיצויים, ושכלול מתווה פנסיית החובה עבור עצמאים.
 • מתן פטור ממס חברות, אגרות וארנונה בשנתיים הראשונות לחיי עסק קטן, וצמצום אגרות והיטלים מיותרים על עסקים קטנים ובינוניים.

 

 • מיקוד מערך הרגולציה הממשלתי כך שסדר העדיפויות יתמקד בעסקים הגדולים ופחות בקטנים.
 • ביטול האפליה לרעה של עסקים קטנים במכרזי המדינה, באמצעות שינוי הדרישות המיותרות לפריסה ארצית או למחזור כספי גדול. בנוסף, הקצאת אחוז לעסקים קטנים ובינוניים במכרזי רשויות שלטוניות, בממשלה ובשלטון המקומי.
 • שיפור ושכלול חוק מוסר תשלומים לספקים – עד כדי החלת שוטף + 30 על כלל הספקים שעובדים מול המדינה, ובשאיפה שנורמות אלו יחלחלו גם למגזר הפרטי.

פיתוח התעשייה

התעשייה הישראלית היא מעמודי התווך של הכלכלה הישראלית – הן כמעסיקה והן כיצואנית תחרותית בשוק הגלובלי. מפלגת העבודה מכירה בצורך לקדם מדיניות שתאפשר לתעשייה הישראלית להתמודד עם אתגרים בשוק העולמי, בדמות כוח עבודה זול במדינות מתפתחות מחד, וחידושים טכנולוגיים במדינות מפותחות מאידך.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • שינוי החוק לעידוד השקעות הון באופן שיעמיד תמריצים ותמיכה ממשלתית גם למפעלים שאינם מוטי יצוא, על בסיס מבחנים של חדשנות, היקפי תעסוקה והבטחת שכר ראוי לעובדים.
 • פיתוח כלים פיננסיים ומיסויים לעידוד צמיחה והרחבה של חברות הזנק ישראליות ופיתוחן כחברות ישראליות מבוססות.
 • עידוד היתרונות היחסיים של המחקר המדעי והתעשייה בישראל על ידי מערכת תמריצים ותכניות סיוע ממשלתיות.
 • הגדלת פריון העבודה והשוואתו למקובל במדינות מפותחות, באמצעות הכשרה מקצועית של כוח עבודה מיומן והשקעה במחקר ופיתוח.
 • שיקום ופיתוח החינוך הטכנולוגי, בהתאמה לתעשייה הטכנולוגית המפותחת.
 • קביעת מדיניות מכסים שקולה, המאזנת בין הפעילות הכלכלית הישראלית במשק גלובלי חופשי ופתוח, לבין הצורך להגן על יצרנים מקומיים ושמירת מקומות עבודה לעובדים ישראלים.
 • פיתוח תעשיית התיירות הישראלית על ידי השקעות באתרים תיירותיים ובשיווקם בעולם, למימוש הפוטנציאל הבלתי מנוצל של תיירות במקומות הקדושים לשלוש הדתות.
 • קידום חיבור מפעלי התעשייה בישראל לתשתיות הגז הטבעי, תוך הבטחת התחרות בשוק זה והבטחת תמחור הוגן, סביר ותחרותי על ידי צעדי אסדרה ממשלתיים.

ההתיישבות העובדת והחקלאות

המרחב הכפרי והיישובים החקלאיים, מושבים, קיבוצים וישובים קהילתיים, הם בעלי חשיבות לאומית ממדרגה ראשונה ומהווים חלק ממערך הביטחון וקו ההגנה הראשי של מדינת ישראל. מורשת ההתיישבות ובתוכה – עבודת האדמה, החקלאות, החינוך ההתיישבותי והתיירות הכפרית – הן הבסיס לציונות ולתשתית מפוארת עליה הוקמה מדינת ישראל. המושבים והקיבוצים, שעם קום המדינה ידעו את התקופות הקשות ביותר, מהווים את המסד עליו קמה מדינת ישראל ויש להוקיר ולטפח את מורשתם.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • ייזום והובלת חוק החקלאות והכפר כמדיניות לאומית ביחס לחקלאות ופיתוח הכפר.
 • הגנה על זכויות המושבים והקיבוצים במרחב ההתיישבות העובדת, כערובה לשמירת אורח חיים הכפרי, חיזוק החקלאות והגנה על איכות הסביבה והריאות הירוקות של מדינת ישראל.
 • חיזוק החקלאים ודור ההמשך בחקלאות.
 • שמירה על מקורות המים ופיתוח מקורות מים חלופיים בישראל, לטובת הבטחת מחיר מים מוזל לחקלאים.
 • הבטחת רווחיות החקלאות כמקובל במדינות המערב, בין היתר על ידי סובסידיות לחקלאים, מכסי מגן, פטור מהגבלים עסקיים לחקלאות,
 • פיתוח והרחבת הישובים וקליטת אוכלוסייה צעירה בהתיישבות על ידי קידום תכניות בניה.
 • מחויבות למאבק בפשיעה החקלאית – אכיפה וקידום חקיקה מרתיעה בהתאם.
 • הגדלת תקציבי המחקר והפיתוח החקלאי וטכנולוגיה חקלאית חדשנית, למען שמירת מקומה של ישראל כמובילה בעולם.
 • עידוד צעירים להשתלבות בחקלאות על ידי קרן למלגות לימוד תמורת עבודה בחקלאות.

משק האנרגיה

מפלגת העבודה מכירה בשינויי האקלים כתהליך שהוא תוצר פעילות אנושית המסכן את כדור הארץ, ואת הצורך להוביל מאמץ מרוכז, כחלק מהקהילה העולמית כדי להימנע מהגעה לנקודת האל חזור. האסטרטגיה הנדרשת כעת היא מעבר למשק אנרגיה מבוסס גז טבעי ומקורות אנרגיה מתחדשים, לצד שימוש יעיל באנרגיה. מאגרי הגז הטבעי אשר התגלו בשנים האחרונות בחופי ישראל טומנים בחובם בשורה רבת ערך לחוסנה הכלכלי, החברתי והסביבתי של מדינת ישראל ולשינוי במדיניות האנרגטית ארוכת הטווח.

התחייבות מרכזית: פתיחת מתווה הגז המושחת

משאב הגז הטבעי הוא נכס שכל אזרחי ישראל צריכים ליהנות מפירותיו. לצורך כך נטיל פיקוח על מחירי הגז הטבעי לשימוש בישראל, אשר יוזיל את עלויות החשמל באופן ניכר. שינוי זה יפחית את עלויות יוקר המחייה בתחומי חיים נוספים וישפר את מצבה הכלכלי של כל משפחה בישראל.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • שימוש מושכל ואחראי במשאבי הגז הטבעי שנתגלו בחופי ישראל לחיזוק הכלכלה הישראלית ומשק האנרגיה בפרט, תוך חתירה להשגת יעד מקסימלי של שימוש באנרגיות מתחדשות.הגבלת יצוא הגז הטבעי לטובת השימוש בו עבור אזרחי ישראל.
 • קידום “גרין ניו דיל” – מעבר למשק אנרגיה מכוון אנרגיות מתחדשות וגז טבעי, אשר ישמש כקטר של צמיחה במשק הישראלי ולהובלה עולמית בתחום.
 • אימוץ תכנית אב אחראית וארוכת טווח למשק האנרגיה הישראלי. יישום תוכנית חירום להפחתת פליטות גזי החממה מתחומי ישראל בהתאם להמלצות הפאנל הבין ממשלתי לשינויי אקלים. יעדי צמצום פליטות של 45% עד לשנת 2030 ו-100% עד לשנת 2050 על מנת למנוע חריגה בהתחממות הגלובאלית ממעלה וחצי.
 • הפסקת שימוש מוחלטת בפחם ומזוט לייצור אנרגיה.
 • פיתוח מערכת הולכת הגז לשימוש הגז בתעשייה בכל רחבי ישראל.
 • הקמת קרן למימון מחקר ופיתוח טכנולוגי שתתמוך במעבר לאנרגיות מתחדשות.
 • תקצוב וקידום ממשלתי של תכנית לאומית להתייעלות אנרגטית.
 • החלת תקן בנייה ירוקה על בנייה חדשה בתוכניות התחדשות עירונית ובשיפוץ מבנים.
 • קידום ותקצוב התוכנית הלאומית להסתגלות ישראל לשינויי האקלים.

הגנת הסביבה וקיימות

מדינה משגשגת, דמוקרטית ומקיימת הינה כזו שדואגת לאנשים, לסביבה, למשאבי הטבע ולבעלי החיים. זכותו של כל אדם לחיות בסביבה נקייה ובריאה, ובאחריותה של המדינה לדאוג לסביבה, תוך שמירה על ערכי טבע ועל משאבי הטבע השייכים לכלל הציבור, לטובת הדור הנוכחי והדורות הבאים. זיהום האוויר, הקרקע והמים פוגע בבריאות הציבור, גורם לתחלואה ומוות, מעלה את העומס על מערכת הבריאות ואת ההוצאה הציבורית על הבריאות. מפלגת העבודה מחויבת לעמידה בלתי מתפשרת מול גורמים מזהמים, לצמצום דרמטי של זיהום האוויר, הקרקע והמים, למען שמירה על בריאותם וחייהם של תושבי ישראל.

התחייבות מרכזית: הרחקת אסדות הגז מחופי ישראל

מפלגת העבודה מחויבת לשמירה על ביטחונם ובריאותם של אזרחי ישראל ומתוך כך רואה בחומרה את הסכנה הנשקפת מהקמת אסדות הפקת הגז הטבעי בסמוך לקו החוף. את אסדות ההפקה של הגז יש להרחיק למרחק המבטיח בריאות ומניעת זיהום, וכן להבטיח כי תוצרי הלוואי הרעילים לא ישונעו, יטופלו ויאוחסנו על אדמת ישראל

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • קידום תכנית חירום להבראת מפרץ חיפה אשר מטרתה להביא לשינוי דרמטי בכל המתרחש במפרץ, כולל הבאת מקורות תעסוקה נקיים עבור התושבים והפחתה דרמטית של הזיהום התעשייתי והסיכונים שמוטלים על תושבי המפרץ. יישום דו”ח מקינזי להעברת מפעלי התעשייה הרחק מריכוזי התושבים.
 • הכנת תכנית חירום להפחתת ריכוז חומרים מסוכנים במרכזי הערים ובסמיכות ליישובים, למניעת הסיכון מאזורי תעשייה כימיים והרחקתם מריכוזי אוכלוסייה.
 • עדכון חוק אוויר נקי, התכנית להפחתת פליטות, והתקנות הנובעות ממנו, כך שיתאימו לערכי פליטות שאינם מסכנים את בריאות הציבור. החמרת הענישה למפרי החוק והגברת הפעולות לאכיפתו.
 • עצירת תוכנית הכרייה בבקעת ערד ובאזור “שדה בריר” ו”זוהר דרום” במידה ומהווה פגיעה בבריאותם של תושבי ערד והסביבה, ובחינת חלופות כרייה במקומות אחרים.
 • חקיקת חוק והקצאת משאבים לשיקום קרקעות מזוהמות.
 • הענקת סמכויות, תקציבים ואמצעי אכיפה לרשויות מקומיות למניעת זיהום סביבתי.
 • הכנת תכנית ארצית להגנה על הים, לתכנון וניהול השטחים הימיים של ישראל; הקמת רשות בעלת סמכויות לניהול הים;אישור הקמת שמורות טבע ימיות המחכות לאישור סטטוטורי; החלת החוק הישראלי על המים הכלכליים של ישראל תוך מתן סמכויות אכיפה למשרד להגנת הסביבה.
 • הכנת תכנית חומש והקצאת תקציבים משמעותיים לשיקום נחלי ישראל.
 • קידום תוכנית חירום להצלת ים המלח ועצירת האסון האקולוגי המתרחש בו.

פיתוח בר-קיימא

משאבי הטבע של מדינת ישראל הינם נחלת כלל האזרחים באופן שוויוני, וגם נחלתם של הדורות הבאים. מפלגת העבודה תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, תקדם מדיניות לפיתוח בר קיימא, בהתאם לתפיסת הקיימות הדוגלת בניצול אחראי של משאבי הטבע, פגיעה מינימלית וזהירה בטבע ובסביבה, מניעת מפגעי סביבה בפיתוח עירוני וכפרי ועידוד אורח חיים מקיים ובריא של כלל אזרחי ישראל.  תכנון ופיתוח ישובים והגדלת היצע הקרקעות למגורים יבוצע על פי מדיניות מקיימת המחייבת תשומת לב מיוחדת לנושא שמירת שטחים פתוחים, נגישות להולכי רגל, שבילי אופניים, ריאות ירוקות בישובים קיימים, ותחבורה ציבורית לטובת הדורות הבאים.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • פיתוח בר קיימא אשר מביא לחלוקת משאבים צודקת לטובת כל תושבי המדינה ובהתחשבות בצרכי הדורות הבאים. הבטחת צדק בשימוש במשאבי הטבע הלאומיים באופן שכלל אזרחי ישראל ייהנו ממשאבים אלו. הגבלות על ייצוא משאבי טבע, ושמירת עתודות לדורות הבאים.
 • הבטחת שמירת הטבע והמגוון הביולוגי בישראל, לטובת אזרחי ישראל והדורות הבאים. חקיקת חוק שיחייב הכנת דיווח שנתי לממשלה ולכנסת על מצב הטבע והמגוון הביולוגי. הכרזתן של של עשרות שמורות טבע מוצעות שלא אושרו מזה שנים רבות.
 • חינוך דור העתיד למודעות סביבתית ולהטמעת ערכים של אהבת הארץ ושמירה על הסביבה. הכנסת נושא הסביבה בתכנית הלימודים בכל בתי הספר – יסודי, חטה”ב, תיכון.
 • פיתוח תעשיית הקלינטק הישראלית – תמרוץ ממשלתי לחברות ישראליות העוסקות בפיתוח תחליפי אנרגיה, פתרונות בתחומי המים, החקלאות והביוטכנולוגיה.
 • הרחבת תהליך הפחתת הפסולת המוטמנת ע”י פיתוח מנגנון כלכלי שיאפשר הטבות כלכליות לעסקים, לתושבים ולרשויות, בהתאם לפסולת המושלכת בפועל על ידם, הגדלת היקף המיחזור וחקיקה למניעה וצמצום שימוש במוצרי פלסטיק חד פעמיים.
 • שמירה על ביטחון תזונתי לאומי ואישי של כלל אזרחי ישראל.

הגנה על בעלי החיים

מוסריותה של חברה נמדדת ביכולתה לשמור על החלשים, חסרי הקול ומשוללי הזכויות. כחלק מתפיסה זו, מפלגת העבודה מעניקה חשיבות מיוחדת להגנה על זכויותיהם של בעלי חיים – חיות הבר, חיות הבית וחיות המשק – ולמניעת התעללות וסבל של בעלי החיים.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • הקצאת תקציבים וכוח אדם ייעודי, מקצועי ובהיקפים מספיקים, לשם פיקוח ואכיפה של חוק צער בעלי-חיים, שכלול מנגנוני אכיפת החוק והחמרת הענישה על מפרי החוק.
 • צמצום הייבוא לישראל של עגלים וטלאים חיים המיועדים לשחיטה.
 • קידום חקיקה לקביעת סטנדרטים לתנאי מינימום להחזקת בעלי-חיים תוך אימוץ התקנים המתקדמים ביותר בתחום זה.
 • הפסקת המתת כלבים וחתולים בריאים, והטמעת חלופת העיקור והסירוס.
 • שינוי יסודי של מערך הכלביות העירוניות בישראל והעלאת רמתו ואיכותו.
 • הגברת ההגנה על חיות הבר ועל בתי-הגידול שלהן.
 • איסור לסחור בישראל במוצרים שאסור לייצרם בישראל מפאת האכזריות הכרוכה בייצורם. בכלל זה ייאסר הסחר בפרוות בעלי-חיים.
 • הקמת מערך אפקטיבי ואובייקטיבי לפיקוח על ניסויים בבעלי חיים, על מנת להבטיח שניסויים בבעלי חיים יתקיימו רק למקרים בהם אין מנוס מכך.
 • הגבלת היבוא והיצוא של חיות בר מוגנות למטרות שיקום והגנה בלבד.