היום לפני 100 שנה הוקם ארגון ההגנה, רבים ומשפיעים מתנועת העבודה היו שותפים להקמתו והפעלתו – ביניהם דוד בן גוריון, יצחק בן צבי, לוי אשכול, משה שרת, יצחק רבין, יצחק נבון, חיים הרצוג, שמעון פרס, אפרים קציר ועוד רבים וטובים. תנועת העבודה ראתה את החשיבות שבהקמת כוח מגן עצמאי של היישוב היהודי שיהיה כפוף למרותו והחלטותיו.

מעת לעת חברי ועידת מפלגת העבודה מקבלים הודעה על התכנסות הועידה והזמנה לקחת חלק ולהצביע בהחלטות המפלגה.
אתם, חברי מפלגת העבודה וחברי הועידה, חברים באותו גוף שלפני 100 שנה קיבל הודעה (אמנם לא בSMS) להגיע ולהצביע על נושא – הקמת ארגון ההגנה.
הייתה זו ההתכנסות השנייה של ועידת מפלגת העבודה, בה הצביעו על הקמת הארגון שלימים יהפוך להיות התשתית להקמתו של צה”ל – הצבא שבזכותו מדינת ישראל חיה וקיימת, שעומד מול אתגרים ביטחוניים רבים בהווה ומול איומים קיומיים בעבר, הוקם על בסיס התשתית של ארגון ״ההגנה״, שהוקם על ידי לא אחרת מועידת ״אחדות העבודה״.

ארגון ‘ההגנה’ היה הכוח הצבאי המרכזי והגדול של היישוב היהודי בתקופת המנדט הבריטי ועד להקמת צה”ל, ובמסגרת המאבק להקמת מדינה יהודית. לוחמיו ואנשיו עסקו בביטחון, הגנה, ומפעל העפלה חסר תקדים, פעלו מול המרד הערבי, התגייסו ללחימה בנאצים במלחמת העולם השנייה, הובילו את הלחימה בחלק הראשון של מלחמת העצמאות עד להקמת צה”ל שבועיים לאחר הקמת המדינה, תקופה קשה מנשוא שכללה את בלימת פלישתם של צבאות ערב למדינת ישראל הצעירה.

עוד מראשית דרכה מפלגת העבודה הנהיגה תפיסת עולם כוללת – כלכלית, ערכית, חברתית וביטחונית. ארגון ההגנה מסמל את היכולת לקחת את גורלנו בידינו ולהגן על עצמנו, תפיסת הביטחון החדשה שהונהגה על ידי הארגון הייתה אבן דרך בהיסטוריה של העם היהודי ושל מדינת ישראל. ביטחון אישי וביטחון סוציאלי.

זו הזדמנות מצוינת לזכור כי גם היום ציונות נמדדת בראש ובראשונה במעשיה.
המעשה הציוני הטוב ביותר הוא להתנגד לסיפוח, וזאת מעמדת השפעה, לקדם מהלכים כלכליים נכונים כדי להבטיח יכולתם של אזרחים להתפרנס ולהזדקן בכבוד ולזכור כי החזון הציוני מחייב סולידריות בתוך מדינה יהודית ודמוקרטית.

תאריך פרסום:15/06/2020