כנציג ההתיישבות, אני מברך על דברי שר האוצר ובטוח כי הם תולדה של דיונים משותפים על נציגי הלובי החקלאי, ארגוניים חקלאיים, והתנועות המיישבות.

אין אנו לא יכולים להסתפק רק במחמאות אותן קיבלנו במשך שנים, אנו זקוקים גם להמחאות.

מדינת ישראל הגיעה להישגים מרשימים בחקלאות, אך מצב החקלאים מעורר דאגה עמוקה.

אנחנו זקוקים למדיניות אחרת, להבנה ואמנה בין הממשלה לחקלאות וההתיישבות.

שר האוצר יעשה נכון אם יתערב אישית על מנת לשנות מן היסוד את המצב הנוכחי. ישראל זקוקה להתיישבות וחקלאות, החקלאות והתיישבות זקוקים למעורבות ממשלתית.

תאריך פרסום:08/12/2015