יו”ר העבודה יחימוביץ’: “הממשלה כשלה במשימתה, הביאה להצפת שכונות העוני במהגרי עבודה ובפליטים, ונתנה יד לליבוי יצרים”
29/5/12

היום מתכנס צוות מומחים מטעם מפלגת העבודה לגבש המלצות לטיפול בנושא הפליטים, המסתננים ומהגרי העבודה. ראש האופוזיציה, יו”ר מפלגת העבודה שלי יחימוביץ’ מינתה את ניצב בדימוס משה מזרחי לעמוד בראש הצוות.

יחימוביץ’: “בין הצפת שכונות עוני במספר בלתי מבוקר של פליטים ומהגרי עבודה, ובין חברי כנסת מופקרים הקוראים קריאות הסתה גזעניות ומצמררות נגד זרים – יש מרחב גדול של שפיות והיגיון אשר הממשלה לא ניסתה לרגע לחיות בתוכו. הממשלה כשלה כליל בגיבוש מדיניות הגירה מסודרת, אשר מצד אחד תגן על המדינה מפני התמודדות עם מסה אדירה של מהגרי עבודה, ומצד שני תתן בטוי לאחריות המוסרית שיש לנו כעם על גורלם של פליטים בני לאומים אחרים.”

הצוות, אשר כל חבריו עוסקים זה כבר בנושא מזוויות שונות ומיומנים בתחום, יגבש דרכי פעולה המתכתבות עם המציאות הקיימת, תוך הבחנה ברורה בין הקבוצות השונות: פליטים ממדינות שבהן נשקפת סכנה לחייהם, מסתננים לצורך עבודה, עובדים זרים המועסקים כחוק, עובדים זרים שנותרו בלא היתר עבודה, וזרים שנשארו כאן לאחר שפג תוקפו של ההיתר שלהם.

בצוות חברים ראש הצוות ניצב (בדימוס) משה מזרחי, ראש אגף החקירות במשטרה לשעבר, פסח האוספטר, מזכ”ל תנועת דרור ישראל ויו”ר הוועד למאבק ברצח עם, שני אורן, חבר תנועת דרור ישראל והוועד למאבק ברצח עם, פרופ’ גליה צבר, חברה בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, ראש הדסק לחקר אפריקה באוניברסיטת תל אביב וחברת הנהלה במוקד הסיוע לעובדים זרים, דורון שורר, נשיא איגוד קופות הגמל הענפיות, אמנון זילברמן, מנהל רובע דרום-מזרח באגף רבעים ושכונות בעיריית תל אביב ומזכיר סניף מפלגת העבודה בכפר שלם.

תאריך פרסום:29/05/2012