ממפלגת העבודה נמסר בתגובה לחילול הקברים ביפו כי מדובר באירוע חמור המהווה נדבך נוסף בהסלמה של פעולות נגד ערביי ישראל ואשר כל כוונתן להצית אש ולהביא להחמרה ביחסים בין אזרחי ישראל היהודים והערבים. יהודים וערבים בארץ הזו צריכים לחיות בכבוד זה לצד זה, ועצם העובדה שהאירוע הנפשע ארע דווקא ביום כיפור מעצימה את חומרת העניין. מערכת אכיפת החוק חייבת לפעול בכל חומרת הדין למצוא האשמים ולהביאם לדין.

תאריך פרסום:08/10/2011