ראש האופוזיציה שלי יחימוביץ’ הגישה את הצעת חוק “הסדרת מעמדם של פליטים ומבקשי מקלט ” יחד עם ח”כים נוספים מהעבודה ומקדימה. ההצעה נסמכת על עבודתו של צוות מומחים בראשות ניצב בדימוס משה מזרחי. לראשונה מוצעת מדיניות מובנית ומסודרת המאזנת בין שמירת ישראל מפני הצפתה במהגרי עבודה לא חוקיים, ובין ההכרח המוסרי והמתחייב באמנות בינלאומיות לקלוט פליטים ונרדפים.

השבוע הגישה ראש האופוזיציה, ח”כ יחימוביץ’ יחד עם ח”כ יצחק הרצוג (עבודה), ח”כ אבישי ברוורמן (עבודה), ח”כ דניאל בן סימון (עבודה), ח”כ שלמה מולה (קדימה) וח”כ נינו אבסדזה (קדימה) הצעת חוק המגדירה את מעמדם של הפליטים ואת מכסת הפליטים, עמה מדינת ישראל מסוגלת להתמודד.

עיקרה של הצעת החוק הוא הקמת מנגנון אפקטיבי ויעיל, שיכריע תוך זמן סביר וקבוע בחוק בדבר מעמדם של מבקשי המקלט. מנגנון כזה, יאפשר למדינת ישראל לקלוט כמות מוגבלת של פליטים, שיוכרו ככאלה על פי הכללים הבינלאומיים, ולהשיב בחזרה למולדתם את אלה שלא עונים על כללים אלה. ההצעה מפרטת דרכי הפעולה שיש לנקוט – להגדיר את המושג פליט, להקים ועדה מכוונת בנושא, לאפיין תנאים וזכויות להם זכאי מי שמוגדר כפליט ולקבוע מכסה של 2,000 פליטים שייקלטו מדי שנה על ידי מדינת ישראל.

על פי נתוני הלמ”ס, ב-2030 יהיו בישראל 9.6 מיליון תושבים. אם ייקלטו במדינת ישראל מדי שנה פליטים על פי המכסה הקבועה בהצעת החוק, יהיו בה נכון לשנה זו 36,000 פליטים – כלומר 0.375 אחוזים מהאוכלוסייה הכללית. מדובר באחוז אפסי באוכלוסייה הכללית, שלא ישפיע על המצב הדמוגרפי או על כלכלת ישראל.

בדברי ההסבר של ההצעה הומלץ לממשלה לצמצם באופן דרסטי את מכסת העובדים הזרים המובאים לכאן מדי שנה, ולהשיב לארצם את אלה מביניהם שנמצאים כאן ללא אשרה. צעד זה יאפשר להכשיר את מבקשי המקלט והפליטים ששוהים במדינת ישראל לעבודות נחוצות כמו חקלאות ובניין ולהחליף בפועל את העובדים הזרים המובאים לכאן במיוחד למטרה זו. עוד נאמר בהמלצות כי יש למצוא פתרון עבור מי שיוכרו כפליטים או כחוסים זמניים על פי החוק הבינלאומי, אך יחרגו מהמכסה השנתית המוצעת – פתרון שמחייב את המדינה לפעול בנושא מול מדינות נוספות בקהילייה הבינלאומית ליצירת הסדרים שיאפשרו את קליטתם במדינות אלה.

ניצב בדימוס, משה מזרחי, שמונה על ידי יחימוביץ’ לעמוד בראש צוות מומחים לנושא אמר: “מבצע הראווה של גירוש 1,500 דרום סודנים השוהים בישראל נועד להסיח את הדעת מהבעיה האמיתית שממשלת ישראל אחראית לה – שכונות דרום ת”א שכורעות תחת נטל עשרות אלפי המהגרים והמסתננים. הפעולות שנעשות היום לא פותרות את בעיית השכונות. יש למצוא עבור הזרים השוהים בהן פתרון הומאני זמני, תוך הקמת מנגנון יעיל ואפקטיבי לבחינת מעמדם של מבקשי המקלט השוהים בישראל על פי כללי האמנה הבינלאומית”.

יחימוביץ’: “העם היהודי למוד רדיפות ופוגרומים, וחלה עליו חובה מוסרית להושיט סיוע לפליטי רצח עם. עם זאת, מובן שיש לשמור על אופייה היהודי של מדינת ישראל וריבונותה. הצעת החוק נועדה לפצות על אוזלת היד של ממשלת ישראל, שלא השכילה לייצר מדיניות מוסדרת בנושא פליטים ומהגרי עבודה ולעגנה בחוק.
בהעדר יד ממשלתית מכוונת אנו עדים למספרים גדולים של מבקשי מקלט המתיישבים באזורים מוחלשים ממילא. המצב בו קיימת תחושת חוסר ביטחון אישי לצד מצב כלכלי קשה, תוך אמירות מתלהמות ומסיתות של נבחרי ציבור, יוצר מצב מסוכן. הצעת החוק נועדה לקדם הגדרות ברורות בין קבוצות המהגרים השונות, כך שהשיח הציבורי לא ייגרר לפינות של שנאה ונאצה, אלא יתורגם לדרך פעולה ממשית וארוכת טווח שתביא לפתרון הבעיה”.

להצעת החוק המלאה
שלי בריאיון לאריה גולן ברשת ב’ על הצעת החוק

 

תאריך פרסום:26/06/2012