חברות יקרות, חברים יקרים,

לקראת לשכת וועידת המפלגה שיתקיימו ביום ד’ הקרוב, 30/11/11 אנו שמחים להביא לעיונכם את הוראת השעה שתובא לועידה בנושא הבחירות להסתדרות וכן את טיוטת מזכר ההבנות בין סיעת העבודה בהסתדרות לסיעת עוגן בראשות יו”ר ההסתדרות עופר עיני. כמו כן מובאים מסמכים רלוונטיים מקבילים בנושא משנים קודמות.

לפתיחת המסמך אנא לחץ על שם המסמך הרלוונטי:

מסמכים עדכניים:

הוראת שעה לועידה – בחירות להסתדרות 2012 (יו”ר הסתדרות עופר עיני, יו”ר מפלגה שלי יחימוביץ’, מזכ”ל מפלגה חיליק בר)

מזכר הבנות “העבודה” – “עוגן” 2011 (יו”ר הסתדרות עופר עיני, יו”ר מפלגה שלי יחימוביץ’, מזכ”ל מפלגה חיליק בר)

מסמכים הסטוריים רלוונטיים:

הוראת שעה לועידה – בחירות להסתדרות 1997 (יו”ר הסתדרות עמיר פרץ, יו”ר מפלגה שמעון פרס, מזכ”ל מפלגה ניסים זוילי)

מזכר הבנות “העבודה” – “עוגן” 2007 (יו”ר הסתדרות עופר עיני, יו”ר מפלגה עמיר פרץ, מזכ”ל מפלגה איתן כבל)

תאריך פרסום:28/11/2011