הגזירות הנוספות שמתכנן האוצר, יפגעו שוב בשכבות החלשות, במעמד הביניים ו…….בצמיחה.
5.8.12

הבוקר פרסם גד ליאור במוסף ממון של ידיעות אחרונות, כי האוצר מתכנן גזירות נוספות על הציבור, או בעצם על חלק מהציבור, על החלשים ומעמד הביניים. זה זמין, זה קל, זה לא מחייב תכנון מעמיק ומורכב וזה לא פוגע ביחסי הגומלין שבין הון לשלטון.

בין הגזירות המתוכננות, על פי גד ליאור, דחיית העלאת שכר המינימום ב 200 ₪, ודחייה בתוספת שהובטחה לעובדי הקבלן בעיקר בתחומי הניקיון והאבטחה, דחיית תשלום מחצית מדמי ההבראה במגזר הציבורי, מ-2013 ל-2014 (מעין מלווה חובה) וקיצוץ בקצבאות הילדים. הקיצוצים הללו ונוספים שיפגעו בעיקר בשכבות החלשות ובמעמד הביניים, אמורים לסייע בכיסוי הגירעון “הבלתי צפוי” שנוצר בהוצאות הממשלה.

מספרית, זה אמור לאזן את הדרוש איזון. אבל, חברתית, אנושית ??? בתקופה האחרונה שמענו סיבות והתירוצים לגירעון שנוצר, החל מהמשבר (ממש מפתיע) באירופה ובארה”ב, שהביא לראשית משבר בישראל ולירידה בהכנסות ממיסים, דרך האיום האירני, הגדר ומחנה לכליאת המסתננים ועוד כהנה וכהנה. המציאות מלמדת, כי אלה יותר תירוצים מסיבות. את הגדר ניתן וצריך היה להשלים מזמן, ע”ח תקציבי 2009/10. או אז, סביר שלא היה צורך להקים בנוסף מחנה כליאה למסתננים, כי הללו לא היו מצליחים להסתנן. לא היה כל הכרח להפחית במס החברות באופן בו זה נעשה וודאי שניתן היה לכלכל את צעדי והוצאות הממשלה, אחרת.

ישנן גם דרכים אחרות, מעמיקות יותר, מסובכות יותר ביחסי הון שלטון ובמערך יחסי הכוחות והאינטרסים הפוליטיים, אבל צודקות הרבה יותר. כך למשל, ניתן להחיל מע”מ דיפרנציאלי, באופן שמוצרי צריכה יוקרתיים כגון רכבי יוקרה, דירות יוקרה ומוצרי חשמל יוקרתיים, יחויבו במע”מ גבוה יותר משמעותית ואילו מוצרי צריכה בסיסיים ובכללם, מים, חשמל, מזון ודלק, יחויבו בפחות מע”מ . תרופות תהיינה פטורות ממע”מ.

ניתן לשנות את השיטה בחיוב מס שבח ומס רכישה, באופן שדירות המיועדות לצעירים עד לסכום מסוים, תהיינה פטורות ודירות מעל לסכום מסוים, תחויבנה במס שבח ובמס רכישה גבוה יותר. ניתן להטיל מס על עיזבונות מהיקף כספי מסוים. ניתן להפוך את מס החברות למס מדורג. להעלות בתבונה, את מס החברות, להכנסות מסכום מסוים ולהעלות העלאה נוספת, להכנסות גדולות יותר. ניתן להוסיף מדרגת מס הכנסה על בעלי ההכנסות הגבוהות.

גם באשר לקצבאות הילדים ולסבסוד שכר הלימוד בגיל הרך, במקום לקצץ לכולם, יש לשנות את השיטה באופן שמי שזקוק יקבל ומי שלא לא. האם הגיוני כי מנכ”ל חברת ביטוח, בנק או חברת היי טק, יקבל קצבאות ילדים כמו המאבטח בכניסה לבניין?

למרות האיום האיראני, האיום הסורי, החיזבאללה, החמאס, “האביב הערבי” ודומיהם, ניתן לקצץ, בתבונה, גם ב”פרה הקדושה” של תקציב הביטחון בתכנון ושינוי גישה. עדיין יש לצד החיסכון, בזבוז מיותר בצבא, בשם קדושת תקציב הביטחון. ראוי שמתכנני הקיצוצים יזכרו שמלבד חוסר הצדק והמוסר שבפגיעה נוספת בחלשים ובמעמד הביניים, הרי שפגיעה בהכנסתם, פוגעת בצריכה שלהם וממילא בצמיחה שכה דרושה למשק בישראל.

הממשלה הזו וחברי הכנסת התומכים בה, כמעט בצורה עיוורת, מנותקים מן הציבור ומצרכיו. המחאה החברתית, לא יכולה ואינה אמורה להכריע בסוגיות אלה במקום הממשל, אבל החברה מתעשתת והיא יכולה ביום הבחירות להחליף את נבחרי הציבור שלה.

בואו נזכור: אפשר אחרת, זה בידיים שלנו !

*הכותב הוא משפטן ושליח ציבור, חבר פעיל במפלגת העבודה.
הדברים, מבטאים את עמדתו של הכותב ואינם באים בשם או מטעם מפלגת העבודה.

תאריך פרסום:05/08/2012