מזכירות ותיקי התנועה אירחה היום – 7 באפריל 2016 – את מוביל חוג הזרם המרכזי, מיקי בר-זוהר

מיקי ב-ז 6pgמיקי ב-ז 5

מיקי ב-ז 1מיקי ב-ז 3

תאריך פרסום:07/04/2016