ביום ה- 7.7.16 התקיימה ישיבת מזכירות ותיקי התנועה עם חה”כ עמר בר לב.

הדיון היה סוער והתמקד במצב המפלגה ועתידה. חברי המזכירות דרשו התערבות חברי הסיעה בכנסת בדרבון וכינוס מיידי של הועידה ובחירת המוסדות.

תאריך פרסום:07/07/2016