גם היום, כבכל שבוע, ועדת הכלכלה ממשיכה בדיון הציבורי על טיוטת מתווה הגז שהממשלה הציגה.

מלבד העובדה שניתנת זכות לכל בעל עניין להביע את דעתו באופן נרחב, כן ונטול לחצים, על טיוטת המתווה… בתחילת הישיבה הודעתי שהדיון הנוכחי, השני מתוך סדרת הדיונים, יעסוק במשמעותו של סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים.

כבל ועדה גז

חשיבות העיסוק בסעיף זה, הינה מרכזית, במיוחד לאור כוונת הממשלה להפעילו בטענת שיקולים ביטחוניים.

בשבוע הבא, יעסוק הדיון השלישי במספר, בשיקולים הביטחוניים שבשמם ראש הממשלה ושריו מנסים להלך אימים על הציבור.

הדיון הציבורי האמיתי והיחידי מתנהל בוועדת הכלכלה, ואתם מוזמנים לשלוח חומרים, דעות, ביקורת ותובנות… ובעיקר לקחת חלק בדיון הציבורי החשוב הזה.

תאריך פרסום:20/07/2015