מדינה ללא שחיתות - מפלגת העבודה

מדינה ללא שחיתות

תכנית מפלגת העבודה למיגור השחיתות בישראל

שחיתות היא רעה חולה שהורסת חלקים טובים מהמדינה שלנו.

שחיתות איננה רק עוולה מוסרית מצידם של נבחרי ומשרתי ציבור, אלא פגיעה ישירה בחיים של כל אחת ואחד מאתנו. השחיתות הציבורית הינה איום אסטרטגי על היציבות של החברה והמשטר הדמוקרטי בישראל, ופוגעת באורח אנוש בשלטון החוק וחוקיות השלטון.

שחיתות איננה רק מעילה בכספי ציבור. היא לא רק גניבת כספים מהכיס של כולנו. שחיתות היא גם מינוי אנשים לא מתאימים לתפקידים משמעותיים, רק כי מישהו רוצה לקדם אותם. שחיתות היא בחירת גופים לא ראויים לביצוע מכרזים חשובים על בסיס אינטרסים של מקורבים. שחיתות היא תרבות שלטונית מעוותת שמקדשת את האינטרסים של מעטים הנמצאים בעמדות כח על חשבון הבריאות, החינוך, והחיים של כולנו.

כדי לעצור את השחיתות ולסלק אותה מחיינו יש לגלות כלפיה אפס סובלנות.

אנחנו מתחייבים כבר היום לטפל בשחיתות ביד קשה וללא היסוס. כשניבחר להנהיג את המדינה אנו מתחייבים למגר את שחיתות מכל מוסדות השלטון ובכל רמה, בין אם נגלה שהשחיתות מגיעה מבחוץ או מבית. לשחיתות אין שום מקום בתרבות שלטונית שמעמידה את טובת האזרח לנגד עיניה.

ביום שנתחיל למגר את השחיתות כולנו נרגיש את זה. נרגיש את הכסף שמגיע למקומות הנכונים, נרגיש את הענייניות שמשפיעה על בחירת האנשים הראויים לתפקידים הנכונים, נרגיש את האנרגיה שמופנית למען המטרות החשובות ולא למען רווחים אישיים. נרגיש את השיפור בכל תחומי החיים שלנו באופן מידי.

התוכנית שלנו למיגור השחיתות שעונה על תפיסה רב מימדית, המשלבת בין היבטים משפטיים, ציבוריים, פוליטיים וחינוכיים. התוכנית מייצרת סדרה מקיפה של פעולות לטיפול בנגע השחיתות, אשר אינה מתמקדת רק בטיפול במושחתים עצמם, אלא ב”ייבוש ביצת השחיתות” באופן מערכתי, ובשינוי התרבות השלטונית מלמעלה ועד למטה. התוכנית נועדה כדי לבטח את טוהר השלטון ניקיון הכפיים הציבורי בכל רמות הממשל.

התוכנית מורכבת מ-4 עוגנים מרכזיים, ובכל אחד מהם צעדים מעשיים לביצוע. אנו מחויבים לתוכנית הזאת ומתחייבים לבצע אותה מהיום הראשון בו נרכיב את הממשלה.

עוגן ראשון

מחיקת כל חוקי השחיתות של הממשלה הנוכחית

לא נשאיר זכר לכל החוקים שעוסקים בפגיעה במלחמה בשחיתות שהעבירה הממשלה הנוכחית. הם יבוטלו בחודש הראשון לממשלתנו.

אנו מתחייבים:

 • לבטל את “חוק ההמלצות” ולהחזיר את הכוח לרשויות אכיפת החוק בישראל.
 • לבטל את “חוק הג’ובים” ולגנוז כל כוונה למנות מקורבים לתפקידי מפתח בשירות הציבורי.
 • לבטל את הכוונה למנות “קונסיילירים” במקום יועצים משפטיים במשרדי הממשלה.
 • להפסיק באופן מידי את כל הכוונות להחלשת בית המשפט העליון, מבקר המדינה, שומרי הסף ומערכת אכיפת החוק בישראל, ולהבטיח את עצמאותם.

עוגן שני

נבטיח כי האנשים הטובים ביותר ישרתו את הציבור

לא נאפשר להמשיך את הפוליטיזציה של מינויים בשירות הציבורי. את המדינה שלנו ינהיגו רק האנשים הטובים, המוכשרים והמקצועיים ביותר, שיש להם מחויבות אחת – לשרת נאמנה את הציבור.

אנו מתחייבים:

 • לקדם “חוק יסוד: השירות הציבורי”, שיגדיר את משרתי הציבור כנאמנים על פי חוק לאינטרס הציבורי.
 • לחוקק את חוק “האנטי ג’ובים” המבטל את תרבות המינויים הפוליטיים ומבטיח בחירת המוכשרים והמתאימים ביותר למשרות הבכירות בשירות הציבורי.
 • לנתק את השרים והדרג הפוליטי ממינוי דירקטורים בחברות הממשלתיות.
 • לעגן בחקיקה את בחירת שומרי הסף המרכזיים באופן הנקי והמקצועי ביותר.
 • לחוקק חוק קציבת כהונה לראש ממשלה לשתי קדנציות בלבד.
 • להגביל כהונת ראשי ערים וחברי מועצות ל-3 קדנציות בלבד.
 • לשמור על עצמאותם של מבקרי הפנים ויועצים משפטיים בשלטון המקומי.

עוגן שלישי

נייצר הרתעה וסנקציות חדשות כדי למנוע שחיתות שלטונית

מערכת אכיפת החוק חייבת להתחזק. אנחנו נעניק למערכת כלים, משאבים ומעטפת חקיקתית שתאפשר למצות במהירות וביעילות את הטיפול בעבירות שחיתות ולייצר הרתעה אפקטיבית למושחתים.

אנו מתחייבים:

 • לתקן ולעדכן את החקיקה על עבירות מרמה והפרת אמונים, ולהחמיר את הענישה על אישומי שחיתות.
 • לקבוע כי נבחר ציבור שהורשע בעבירת קלון לא יוכל להיבחר במשך 14 שנים.
 • לחוקק חוק השעיה מיידי לנושא משרה ציבורית שהוגש נגדו כתב אישום.
 • להגדיל את תקני האכיפה והחקירה ברשויות החוק.
 • לקדם חקיקה מתקדמת להגנה על חושפי שחיתויות.
 • לקדם רפורמה בסדרי הדין שתקל על המשטרה ומערכת המשפט לקצר הליכי חקירה והעמדה לדין בעבירות שחיתות, מרמה והפרת אמונים.
 • לקבוע נהלי פרסום מחויב של ניגודי אינטרסים של נבחרי ציבור.

עוגן רביעי

הטמעת תרבות של שקיפות ואחריותיות

המערכת הציבורית חייבת לעבור מהפכה תרבותית של שקיפות, אחריותיות ויושרה. את אלה נקדם בשורה של צעדים שיטמיעו ערכים אלה בקרב כלל משרתי הציבור בישראל.

אנו מתחייבים:

 • לצמצם באופן עמוק את הבירוקרטיה של מוסדות ציבורים המעודדת תופעות שחיתות.
 • לפרסם קוד אתי מעודכן ומפורט לחברי הכנסת ולשרים.
 • לחייב את כל הרשויות המקומיות בישראל לפרסם תקציב, התקשרויות ופרוטוקולים.
 • לבטל את מושג “הכספים הקואליציוניים” ולוודא כי אלה יופיעו באופן ברור בספר התקציב.
 • לעודד ולתמרץ פרסום יזום של כל מידע רשותי לאזרח.
 • לפרסם את הצבעות השרים בוועדת שרים לחקיקה.
 • להחיל תכנית חינוכית במסגרת לימודי האזרחות שתעמיק את חשיבותם של מערכות הממשל והחוק, ותשקף את נזקי השחיתות.