מה שהתחלנו בוועדה לשינוי כלכלי חברתי בעקבות מחאת 2011 היה הרבה בזכות פנינה ז”ל.

במהלך הדיונים בוועדה, נושא הגיל הרך בלט במיוחד מבין הבעיות הרבות שהמחאה הציפה. התחלנו לדבר על גני הילדים ועל מחאת העגלות, בעיקר על המחירים והנטל הכלכלי הכבד על ההורים הצעירים, אבל תוך כדי הדיונים התמונה העמיקה והתרחבה.

זה היה כאמור בזכות פרופ’ פנינה קליין ז”ל, שהייתה חברה בוועדה. פנינה חשפה אותי לעולם המחקר העצום לגבי הגיל הרך ופתחה בפניי צוהר לעולם שלם, עולם שלצערי הרב המדינה לא נמצאת בו ולא לוקחת עליו מספיק אחריות.

ארבע שנים חלפו מאז פרוץ המחאה החברתית, מחאה שהציפה את השאלות החברתיות והכלכליות החשובות ביותר במדינה, והציבה אותן במקום הראוי להן – בראש הכותרות. ארבע שנים חלפו ואמנם התחלנו במשימה אולם הדרך עוד ארוכה.

אז קידמנו את גני טרכטנברג לגילאי 3-4, אבל לא את הצהרונים והמעונות. מאז גם תמונת העולם שלי התרחבה – למדנו, חקרנו, נפגשנו ובעיקר חיפשנו שותפים לדרך. הבנו שלא די לפתור את הבעיות הקיימות אלא צריך ליצור מדיניות כוללת, ארוכת טווח ורב תחומית. ליצור רצף בין גילאי 0-5 ולא להפריד, ובעיקר להבין כי ההשקעה בגילאים האלו תניב את הרווח החברתי בעתיד.

גילינו שהצורך הדחוף במדיניות שכזו מוסכם על כל מי שנגע בתחום, וכך חברנו יחד חה”כ אלי אלאלוף, אורלי לוי ויפעת שאשא-ביטון, יחד עם יו”ר ועדת החינוך ח”כ יעקב מרגי.

הכנס שאנו מקיימים בשבוע הבא מתחיל את שיתוף הציבור בתהליך יצירת המועצה למדיניות הגיל הרך. ההורים הצעירים והמנוסים יחד עם נשות ואנשי החינוך, הרווחה, הבריאות והטיפול, קובעי המדיניות בכלל המשרדים וברשויות, האקדמיה והמחקר – יהיו שותפים לשינוי מתחילתו. אנו זקוקים לתמיכתכם ולשיתוף הפעולה שלכם בכדי לקדם מהלך משמעותי שישפיע על עתיד ילדינו.

נותרו מקומות אחרונים בכנס – מוזמנים להירשם פה:

http://bit.ly/gilrach207

טרכטנברג גיל הרך

תאריך פרסום:20/07/2015