צירות וצירי הוועידה ה-11, 

ברכות על בחירתכם.ן לצירות וצירי הוועידה ה-11 של מפלגת העבודה! 

בהתאם להצעת יושב ראש המפלגה, אישרה הנהלת המפלגה פה אחד לכנס את ועידת העבודה ה-11 לישיבתה הראשונה ביום שישי, 12.7.2024. 

כינוס הוועידה יתקיים במתחם אקספו תל אביב, בין השעות 08:30-14:30.

להלן סדר היום של ישיבת הוועידה ה-11:
(לחצו על הסעיף כדי לעיין במסמך הרלוונטי)

– אישור סדר יומה של הוועידה 

אישור הנהלת המפלגה

אישור צירופים מתוקף תפקידם

אישור האיחוד הפוליטי עם מפלגת מרצ

אישור תקנון עבודת הוועידה

אישור דיינים למוסד לבירור עתירות

אישור חברי ועדת החוקה

שינויים בחוקת המפלגה

מיד לאחר ההצבעות, בשעה 12:00, יחל החלק השני של הכינוס – הוועידה הרעיונית הראשונה, במהלכה נתניע את תהליך כתיבת המצע של הדמוקרטים. כל הפרטים – בקרוב! 

לחצו כאן כדי להירשם לישיבת הוועידה ולמושב המועדף עליכם בוועידה הרעיונית.  

בברכה, 

מטה המפלגה 

 

התייחסויות שהועלו בישיבת ועדת החוקה של מפלגת העבודה בישיבת ביום 07/07/2024

אנא תשומת לבכם
הקלה בסעיף 33(ד) לתקנון עבודת הוועידה כך שחלף מספר משתתפים מינימלי של 51% ירד מספר המשתתפים המינימלי ל-30%.
שינוי מספר חברי ההנהלה המצורפים מ-13 ל-14.
עדכון 11.7.24 בעקבות פניות שנעשו למטה המפלגה נקבע כי במסגרת עבודת המטה שנקבעה לשינוי חוקת המפלגה כך שתתאים לאיחוד הפוליטי עם מרצ, יתבקש לעדכן גם את תקנון עבודת הוועידה

תאריך פרסום:02/07/2024