שלום רב, בהתאם להחלטת ההנהלה תתכנס ועידת המפלגה להצבעה על נושאים שעל סדר יומה.

ההצבעה תתקיים ביום 12.8.21 בין השעות 12:00 ל-16:00.

ההצבעה תיערך באמצעים מקוונים. להלן סדר היום:
1. הסדרת פעילות נוער העבודה (יודגש כי הוראות אלה כפופות להוראות החוקה והחלטות הגורמים הניהוליים במפלגה) בהתאם לחוקה זו .
2. תיקון חוקה בדבר הבטחת בחירת יו”ר המפלגה והרשימה לכנסת על ידי כלל חברי המפלגה והקמת מליאת החברים. לקריאה.
3. מינוי ערן בן יהודה כממלא מקום למזכיר מחוז ירושלים.
4. הסמכת ההנהלה לאשר כינוס ועידה באמצעים מקוונים.
5. צירופים לוועידה העשירית (מצורפים לא יטלו חלק בהצבעה).לרשימה: מצורפים ועידת המפלגה (3)

קריאת ההנחיות ודרכי ההצבעה – ‏‏הנחיות להצבעה

 

לכניסה למערכת ההצבעה (משעה 12 עד 16) לחץ כאן

 

דברי הסבר:

1. מוצע להסדיר את פעילות נוער העבודה ותקנונם בהתאם לנוסח אשר יפורסם טרם ההצבעה.

2. מוצע להסדיר חוקתית את מעמדם של כלל חברי המפלגה ואת זכותם הבלעדית לבחור את יו”ר המפלגה ואת הרשימה לכנסת כך שוועידת המפלגה או כל מוסד אחר לא יוכל לשנות זאת. למעשה, המוסד היחיד מרגע אישור תיקון החוקה אשר יהיה רשאי להעביר את זכות הבחירה האמורה של כלל חברי המפלגה יהיו חברי המפלגה עצמם (בכפוף לתקופת אכשרה). המוסד אליו ישתייכו כלל חברות וחברי המפלגה ייקרא: “מליאת חברות וחברי המפלגה” והוא יהיה המוסד המרכזי והבכיר במפלגה. סמכויות נוספות של המליאה יהיו: החלטה על פירוק מרצון, שינוי שם המפלגה ושינוי בסמכויות, סדרי העבודה והכינוס של המליאה בלבד.

3. בתקופה האחרונה משמש ראש אגף ארגון במפלגה, ריצ’רד פרס כממלא מקום מזכיר המחוז מוצע כי ערן בן יהודה יבוא במקומו עד בחירת מזכיר מחוז קבוע.

4. מוצע לעגן תקנונית את האפשרות לקיים ישיבות ועידה באמצעים מקוונים בדומה לנוהג מאז תחילת הגבלות נגיף הקורונה.

5. בהתאם לתקנון הבחירות לוועידה העשירית, הוקמה ועדת צירופים ובמסגרתה יובאו לאישור הוועידה כ-300 חברות המפלגה ועוד מספר חברים מצומצם אשר ימונו מתוקף תפקידם או בהתאם להחלטת ועדת הצירופים.

 

תאריך פרסום:05/08/2021