יו”ר מפלגת העבודה שלי יחימבויץ’ אומרת כי נתוני ה-OECD המתפרסמים כעת בדבר הגידול באי השוויון בישראל הם בגדר חרפה ותעודת עניות לממשלה ולמדיניות כלכלית שגויה, לא מוסרית וכושלת.
יחימוביץ’ אומרת כי הגידול באי שוויון נובע באופן ישיר מהצעדים הכלכליים שנקטה ממשלת נתניהו ומאלה שנקטה ממשלת אולמרט לפניה. “הסיבות לגידול באי שוויון הן צמצום השירותים החברתיים, ובהם קיטון מעורר דאגה בהוצאות הממשלה לחינוך ולבריאות, רפורמה במס שהגדילה את הפערים בין עניים לעשירים, הקטנת תשלומי ההעברה לאוכלוסיות חלשות, והגידול העצום בהעסקת עובדי קבלן, צורת העסקה אשר הורידה את רמת השכר הכללית במשק, והעלתה את מספרם של העובדים העניים. גם המבנה הפרוע של שוק ההון והפקרת החסכונות הפנסיונים פגעו בפרי עמלם של האנשים העובדים, והביאו להתעשרותם של קומץ בעלי הון. אליהם נוספה ההפרטה אשר העבירה בזול נכסים ציבוריים לבעלי הון, העשירה אותם, ופגעה קשות בעובדים שהיו קורבן להפרטה.”

יחימוביץ’ משרטטת את הפתרונות שמציעה מפלגת העבודה כאלטרנטיבה כלכלית סוציאל דמוקרטית. לדבריה מדובר בצעדים פשוטים, מוסריים וניתנים ליישום: שיקום המגזר הציבורי והגדלת חלקה של הממשלה בתוצר הלאומי הגולמי, שינוי מדיניות המיסוי והשתת מיסוי פרוגרסיבי ושוויוני יותר, חזרה להעסקה ישירה, העלאת שכר המינימום, עצירה של הפרטת השירותים החברתיים והתשתיות, רגולציה חזקה בשוק ההון והשבת חלקים מהחיסכון הפנסיוני לאג”ח מיועדות.

“הציבור בישראל כבר מבין ברובו כי מדיניות כלכלית קפיטליסטית קיצונית מיטיבה אך ורק עם חלק זעום מהאוכלוסיה ופוגעת בקיום בכבוד ובזכויות החברתיות של כלל האזרחים” אמרה יחימוביץ’ לסיכום.

תאריך פרסום:05/12/2011