מסמך המחליטים – נתניהו מודה כי שגה במדיניות המיסוי שלו * מטיל את רוב ההכנסות ממיסים על מעמד הביניים והעניים* עומק הפגיעה בעניים ובמעמד הביניים גבוה לאין שיעור מהפגיעה בבעלי ההכנסות הגבוהות באמת * “טועה” בחישובים ומקצץ יותר מן הנדרש אפילו על סמך חישוביו * 67% מההכנסות – ממיסים רגרסיביים

יו”ר מפלגת העבודה, שלי יחימוביץ’, בעקבות ניתוח ה”מחליטים”: “מסמך המחליטים נכתב בחופזה ובפאניקה, והשתנה כמה פעמים במהלך השבוע כתוצאה ממצבי הרוח של נתניהו. יש כאן הודאה מפורשת בכשלון מדיניות מתווה הרפורמה במס שנקט בה בעקשנות חרף האזהרות הרבות שקיבל. מתווה זה יצר בור עמוק בהכנסות המדינה, אשר 67% ממנו יתמלאו כעת ממיסים רגרסיביים, לא צודקים, ומהופכים לכל הגיון כלכלי. ערב הבחירות האחרונות הבטיח נתניהו למצלמות כי יוריד את המיסים בעשרים אחוז. הבטחה זו, שמלכתחילה היתה דמיונית וחסרת אחריות, מתנפצת בפניו, ואזרחי ישראל ישלמו על כך את המחיר. נתניהו משועבד לקפיטליזם מיושן מהסוג הגרוע ביותר, והגיע הזמן שאזרחי ישראל יבחרו בדרך שפויה המאזנת בין שוק חופשי משגשג ובין אחריות הריבון לנעשה בחברה ובמשק. כלכלה צודקת וחברה הוגנת הם בסיס שעליו חייבת מדינת ישראל להיות מושתתת. מונחים אלה זרים לנתניהו.”

להלן עיקרי המסקנות העולות מהניתוח של יחימוביץ’.

 • נתניהו מטיל את מרבית ההכנסות ממיסים על מעמד הביניים והעניים. 67% מההכנסות הצפויות יגיעו מהעלאת מיסים רגרסיביים (לא כולל הכנסות מרווחים כלואים)
 • נתניהו מודה כי מדיניותו הכלכלית המבוססת על הורדת מיסים ישירים נכשלה. העלאת המסים הישירים והעקיפים מהווה הודאה כי התעקשותו להמשיך במתווה הרפורמה במס חרף האזהרות שקיבל מטובי המומחים – נכשלה.
 • נתניהו מעלה את מס ההכנסה על מעמד הביניים באופן רגרסיבי. גם העלאת שיעור מס ההכנסה השולי בנקודת אחוז אחת על הכנסות שבין כ- 9 אלף ₪ בחודש עד לכ- 42 אלף ₪ בחודש אינה צעד פרוגרסיבי. שוב מדובר בהכבדת הנטל השולי על הליבה של כוח העבודה הפרודוקטיבי בישראל: טכנאים, מהנדסים, עובדי היי טק, וכו’. ההכבדה על שכבות הביניים עמוקה לאין שיעור מההכבדה על השכבה הגבוהה ביותר. העלאת המס נמוכה יותר ככל שמדרגת המס גבוהה יותר (ראו טבלה במסמך המלא).
 • נתניהו לא מעלה את מס ההכנסה על בעלי הכנסות גבוהות מאד. מס ההכנסה על מי שמרוויח בין 41,830 ₪ ל-67,000 ₪ לא יעלה (מ-67,000 ₪ ומעלה יתווסף מס אחיד של 2% על הכנסות מכל המקורות).
 • נתניהו נותן הנחה מאסיבית לחברות החזקות ביותר במשק. גבייה של 3 מיליארד ₪ בלבד מהרווחים הכלואים במקום עשרות מיליארדי ₪ חוקיים – וללא כל התנייה בהשקעה במפעלים בארץ– מקור אלטרנטיבי זמין להכנסות בלא צורך בחקיקה.
 • נתניהו מטיל מיסים על עניים שאינם מגיעים לסף המס, באמצעות מע”מ. זהו צעד לא-פרוגרסיבי, שמכביד את הנטל על כל הצריכה (לרבות, מזון) של כל משקי הבית. ככל שההכנסה נמוכה, כך אחוז גבוה ממנה מופנה לצריכה (27% מהכנסת העשירון התחתון יוצאת על מע”מ – לעומת רק 8% מהכנסת העשירון העליון), כך שהמע”מ מטיל מס הפוך – ככל שההכנסות פוחתות כך תשלם המשפחה שיעור יחסי גבוה יותר של מס. נטל המס העקיף בישראל הוא כבר עתה מהגבוהים בעולם, ואין להעלותו עוד יותר.
 • נתניהו מקצץ גם את החינוך והרווחה – למרות הצהרתו. למרות ההצהרות שרווחה וחינוך לא יקוצצו – החינוך (כולל השכלה גבוהה) יקוצץ ב-118 מלש”ח, והרווחה (כולל ביטוח לאומי) ב-31 מלש”ח. לעצם הקיצוץ הרוחבי: במצב בו המשק צועד לקראת האטה בפעילות הכלכלית, הקיצוץ יחריף ויעמיק את ההאטה, וישית על מעמד הביניים והעניים תשלומים נוספים (כגון בריאות).
 • נתניהו לא מעלה את מס החברות. במקביל להעלאת המס על היחיד, לא מוצע הצעד המתבקש של העלאת מס חברות. יצויין בהקשר זה כי מס החברות ירד דרמטית בשנים האחרונות במסגרת מתווה הרפורמה של נתניהו ואין מניעה להעלותו במשורה. ועדת טרכטנברג קבעה מפורשות כי אם יהיו שינויים פיסקליים ראוי להעלות מס חברות ב – 2013, ושינויים כאלה אכן התרחשו. העלאת מס החברות גם תעזור לשמור על האיזון בין המס על היחיד הפועל כיחיד, לבין המס על היחיד המתאגד כחברה (וכך לא תיצור תמריץ מיסויי להתאגד כחברה).
 • נתניהו מקצץ יותר ממה שנדרש אפילו על פי החישובים שלו. הקיצוץ (1.3 מיליארד ₪) גדול יותר מסך התקציבים שיועברו למשרדים בגין המסתננים, כבאות והגנת העורף (1.1 מיליארד ₪).
 • יד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה – נתניהו נותן ומקצץ לאותו משרד. גם משרדים שמקבלים תקציב חדש – מקוצצים.
 • נתניהו לא כולל בהצעת המחליטים את מס המעסיקים. בהצעת המחליטים אין התייחסות להטלת מס מעסיקים בגובה של 0.6% עליו הכריזו רה”מ ושר האוצר בהודעותיהם.
 • נתניהו מעלה את הפרשות המעסיק לביטוח לאומי – אך מקצץ את תקציבו. על תקבולי מס זה להישאר בקופת המוסד לביטוח הלאומי ולסייע לו לצמצם את הגירעון האקטוארי שלו, ובוודאי אין להשתמש בתשלום שנועד לקופת הביטוח הלאומי כהכנסה זמינה לקופת האוצר.
 • נתניהו מסתיר את פרוט הקיצוצים והעלאות המיסים. אינו מפרסם (כפי שנהוג תמיד) את הצעת המחליטים באתר משרד רה”מ.

המסמך המלא בצרוף טבלה מפורטת כאן בלינק
להצעת המחליטים המלאה

תאריך פרסום:29/07/2012