יחימוביץ’ לוינשטיין: “בטל את החלטתו של שר האוצר על הרווחים הכלואים וחייב אותו לקבל החלטה שלא תפגע בשלטון החוק ובהכנסות המדינה”
04/07/12

יחימוביץ’ מציגה מסמך עמדה מפורט על הרווחים הכלואים. פנתה ליועמ”ש יהודה וינשטיין: “בטל את החלטתו של שר האוצר על הרווחים הכלואים של החברות הרב-לאומיות וחייב אותו לקבל החלטה שלא תפגע בשלטון החוק ובהכנסות המדינה”.

המסמך סוקר פגמים מהותיים, חוקיים וכלכליים, בהחלטת שר האוצר ומציע פתרון חלופי: לגבות את מלוא המס על הרווחים שכבר חולקו בדרך של השקעות בחו”ל ולהתנות הטבות על רווחים שטרם חולקו – בהשקעה במפעלים בארץ.

ראש האופוזיציה, ח”כ שלי יחימוביץ’, פנתה היום ליועץ המשפטי לממשלה וביקשה ממנו לבטל את החלטתו של שר האוצר על הרווחים הכלואים של החברות הרב-לאומיות ולחייב אותו לקבל החלטה שלא תפגע בשלטון החוק ולא תפגע בהכנסות המדינה.

יחימוביץ’ צירפה למכתבה נייר עמדה מפורט ובו המשמעויות של הוראת השעה בדבר הקלות במס לחברות המחזיקות ברווחים כלואים מן ההיבט החוקי, השוויוני, והכלכלי, וכן הציע הצעת פשרה שיש בה סבירות רבה יותר, אשר מחד יש בה תמריץ לשחרור הרווחים הכלואים, ומאידך, בצידה, גם תועלת לכלכלת ישראל, לתעשייה, לצמיחה ולתעסוקה.

על פי ההערכות, “כלואים” בארץ רווחים בסך של כ-100 מיליארד שקלים, רובם של חברות רב-לאומיות גדולות. החברות נמנעו מהוצאת כספים אלה כדיבידנד, כדי לא לשלם עליהם מס. עפ”י שיעור מס החברות הנוכחי מדובר בכ-25 מיליארד ₪ שהחברות חבות למדינה ע”פי חוק, ואמורים להוות חלק מהכנסות המדינה.
יחימוביץ’ אומרת, שהחלטתו של שר האוצר תפחית את ההכנסות המגיעות למדינה בכ-50%, וכי מדובר למעשה, באפליה בין בעלי השליטה העשירים של החברות, ובין עובדיהן של אותן חברות וכלל מעמד הביניים הממשיך לשלם מסיו כחוק ובלי הנחות. האפליה גם זועקת לעומת החברות הקטנות והבינוניות המשלמות את מלוא המס.

יחימוביץ’ מצביעה על כך, ש-100 מיליארד השקלים הכלואים עשויים היו להוות מקור תקציבי רב כוח כדי להניע את הכלכלה הישראלית ולהשקיע בתעשייה, בתעסוקה ובתשתיות, וכי הויתור עליהם ללא תנאי, הוא חסר כל הגיון כלכלי ומזיק למדינה.

יחימוביץ’ מוסיפה, כי מעבר לנימוקים הערכיים והכלכליים העומדים בבסיס התנגדותה להחלטתו של שר האוצר, מדובר בהחלטה המנוגדת לחוק הישראלי, שכן החברות בהן מדובר קיבלו הטבות על בסיס תנאים ברורים ומוגדרים בחוק, ומשהן נמנעות מתשלום המס המגיע אסור שתהיינה שונות במאום מכל נישום אחר שאינו משלם את חובו.

יחימוביץ’ דורשת:
• להורות על פרסום מלא של החברות להן נוגע הדבר, היקף שיעורי “הרווחים הכלואים” של כל חברה, היקף ההשקעות והרכישות שבוצעו בחו”ל והיקף המס שיש לגבות כתוצאה מפעולות אלה, שיעור המס שישלמו אם יחלקו דיבידנד כמשמעו בחוק, וההנחות שעל בסיסן נעשה החישוב של תשלום המס בפועל אחרי חקיקת הוראת השעה.
• לגבות כחוק את מלוא המס על הרווחים שכבר חולקו בדרך של השקעות בחו”ל.
• לייצר מסלול נפרד לרווחים שטרם מומשו ובצידו נוסחא – ככל שחברה תפשיר יותר רווחים וככל שהיא תשקיע אותם בארץ – תגדל הטבת המס על הרווחים שיחולקו כדיבידנד. במידה שהחברה לא תשקיע בארץ היא תחוייב במלוא המס הסטאטוטורי על פי חוק.

למכתב המלא
למסמך במלואו

פורסם:
גלובס
TheMarker

תאריך פרסום:04/07/2012