בעקבות דוח קרן המטבע בעניין, יו”ר העבודה דורשת להחיל חובת רוטציה בין משרדי רואי החשבון‏ המבקרים בנקים
פורסם ב”גלובס”
10.4.12

יו”ר מפלגת העבודה, ח”כ שלי יחימוביץ’, פנתה לרגולטורים בדרישה להפסיק את המונופול של רו”ח גד סומך בתחום הביקורת החשבונאית על הבנקים, ולקיים רוטציה בין משרדי רואי החשבון המבקרים בנקים.

במכתב ששלחה למפקח על הבנקים, דודו זקן; יו”ר רשות ניירות ערך, פרופ’ שמואל האוזר; הממונה על שוק ההון, פרופ’ עודד שריג; והממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ’ דיויד גילה; דורשת יחימוביץ’ להחיל חובת רוטציה בין משרדי רואי החשבון. זאת, בעקבות דוח קרן המטבע הבינלאומית על המשק הישראלי.

כפי שחשף “גלובס” לפני כחודש, קרן המטבע מתחה ביקורת חריפה על כך שיש בתחום הביקורת בבנקים מעין “מונופול” של פירמה אחת, כאשר פירמת ‏KPMG‏ סומך-חייקין בראשותו של גד סומך היא רואה החשבון של בנק לאומי, הפועלים, דיסקונט, אגוד והבינלאומי. כמו כן, סומך חייקין היא גם רואה החשבון המבקר של בנק ישראל עצמו.

לטענת קרן המטבע, על הרגולטורים “לעודד רוטציה של רואה חשבון, בייחוד במצב שבו לפירמה אחת יש כמעט מונופול על העסקים הבנקאיים”.
‎‎
מתכון לכשל שוק

‎‎‏”בשל הבעייתיות הברורה של ריכוזיות תחום ראיית החשבון בבנקים, אני פונה אליכם בבקשה לקבוע כי בדומה לחובת הרוטציה של רואי חשבון בחברות ממשלתיות, תוחל באופן מידי חובת רוטציה דומה גם על רואי חשבון בבנקים”, כתבה יחימוביץ’.
לדבריה, “בהזדמנות זאת, נראה לי נכון להרחיב את היריעה ולהחיל חובת רוטציה דומה בכל הגופים המטפלים בכספי ציבור, אשר אמנם אינם מופיעים בהערת קרן המטבע, אך המצב בהם אינו שונה בהרבה: תאגידים פיננסיים, חברות ביטוח וגופים מוסדיים”.

לטענת יו”ר העבודה, “ריכוזיות הביקורת בגופים אלה, ועמה גם ריכוז המידע על עסקים ועל עסקאות בידי מעטים – היא מתכון ודאי לכשל שוק, והיא אף עלולה להביא – במישרין או בעקיפין – לתיאום פעולות בין תאגידים פיננסיים”. ‏‎‎‏

תאריך פרסום:10/04/2012