יחימוביץ’: גזרות נתניהו שאושרו היום בממשלה הן לא התרופה אלא עוד מאותה מחלה. משמעות הגזרות: העמקה קשה של הפערים בין עוני ועושר, הורדת מעמד הביניים על הבירכיים, חלוקת הטבות פרועות לאלפיון העליון, הפחתת כוח הקניה של אזרחי המדינה והאטה במשק.

הגזירות שאושרו היום בממשלה מטילות את רוב נטל המס על העניים ומעמד הביניים * נתניהו מודה כי שגה במדיניות המיסוי שלו אך מעמיק את השגיאות שכבר עשה * עומק הפגיעה בעניים ובמעמד הביניים גבוה לאין שיעור מהפגיעה בבעלי ההכנסות הגבוהות באמת * נתניהו מעניק מתנה לחברות החזקות במשק

מתוך: חדשות 2

יו”ר מפלגת העבודה, שלי יחימוביץ’ אומרת כי ” גזרות נתניהו שאושרו היום בממשלה הן לא התרופה אלא עוד מאותה מחלה. משמעות הגזרות: העמקה קשה של הפערים בין עוני ועושר, הורדת מעמד הביניים על הבירכיים, חלוקת הטבות פרועות לאלפיון העליון, הפחתת כוח הקניה של אזרחי המדינה והאטה במשק. על הגזירות הוחלט תוך פאניקה ובלבול אך הן כולן ממשיכות את קו המדיניות העקבי של נתניהו – הכבדת עול המיסוי על העניים ומעמד הביניים, נטל מס קטן לאין שיעור על יחידים וחברות מבוססים במיוחד, והרס השרותים שנותנת המדינה לאזרחיה.

הבור העמוק בהכנסות המדינה שיצר נתניהו בעקשנות, מקרב אותנו ליוון, שגם היא קרסה אחרי הטבות מס מופרזות לחברות “כדי למשוך משקיעים”, ומדלדל את המדינה ממקורותיה. 67% מהבור יתמלאו כעת בכספי מיסים רגרסיביים, לא צודקים, ומהופכים לכל הגיון כלכלי. ערב הבחירות האחרונות הבטיח נתניהו למצלמות כי יוריד את המיסים בעשרים אחוז. הבטחה זו, שמלכתחילה היתה דמיונית וחסרת אחריות, מתנפצת בפניו, ואזרחי ישראל ישלמו על כך את המחיר. נתניהו משועבד לקפיטליזם מיושן מהסוג הגרוע ביותר, והגיע הזמן שאזרחי ישראל יבחרו בדרך שפויה המאזנת בין שוק חופשי משגשג ובין אחריות הריבון לנעשה בחברה ובמשק. כלכלה צודקת וחברה הוגנת הם בסיס שעליו חייבת מדינת ישראל להיות מושתתת. מונחים אלה זרים לנתניהו.”

על הקיצוץ בתקציב המדינה אומרת יחימוביץ’ כי זו מדיניות קצרת טווח ומופקרת. אסון הכרמל היה צריך להיות כתובת אש ודוגמא מרה כדי ללמד את נתניהו מה קורה לשרות חיוני כאשר מייבשים אותו. המסקנה המעוותת של נתניהו היא שכרגע יש לייבש את מערכת הבריאות ואת המשטרה כדי להציל את כיבוי האש, אלא שעוד מעט גם שם יתרחש אסון, ונתניהו בכשל מעגלי מן הסתם ייבש שרות אחר כדי לתקן את הנזק. לזה יש להוסיף כי בניגוד להצהרות יתקיים קיצוץ גם בחינוך וגם ברווחה”.

מקורות חלופיים:
יחימוביץ’ מציעה שלושה מקורות כספיים חלופיים לאלה של נתניהו, ומציינת כי זו רשימה חלקית בלבד: 1. גביית אמת של החובות שחבות החברות הבינלאומיות למס הכנסה, חלקן בהוצאת שומה כחוק על כסף שכבר הוצא ולא שולם עליו מס וחלקן באי מתן הנחות שערורייתיות על כספים שיחולקו השנה – מדובר בעשרות מיליארדי שקלים. 2. הטלת מס ירושה מדורג החל בירושה של 10 מליון ₪ שעליה יוטלו 5% מס, כנהוג בעולם כולו לרבות בארה”ב – תכניס 2 מיליארד שקל בשנה. 3. העלאת מס חברות באחוז או שניים נוספים, כפי שהמליצה גם ועדת טרכטנברג לעשות אם יתרחשו שינויים פיסקאליים, ובמיוחד נוכח העובדה כי מס זה הורד באופן חד ביותר בעשור האחרון. צעד זה חיוני גם כדי ליצור איזון מסויים בין מס חברות ומס יחידים, שאם לא כן הדבר יעודד יחידים להתאגד כחברות כדי לשלם פחות מס – יכניס כ-1.5 מיליארד ש”ח בשנה.

לניתוח החלטת הממשלה של יחימוביץ’ וצוותה שהוצג מוקדם יותר השבוע

תאריך פרסום:31/07/2012