כ״ו תמוז תשע״ב
16 יולי 2012

לכבוד                                                          לכבוד
ח״כ זאב אלקין                                              ח״כ ראובן (רובי) ריבלין
יו״ר הקואליציה                                             יו״ר הכנסת

הנידון: מעמד האופוזיציה בכנסת

כזכור לך, ביום 3 ביולי 2012 נועדנו בלשכת יו״ר הכנסת. זאת לאחר מאמצים בלתי פוסקים מצידי לקבלת מענה מסודר מן הקואליציה למכתבי מן ה 17 במאי 2012 ולמכתב ההתראה שהפניתי ליו״ר הכנסת ביום 18 ביוני 2012, בו הבהרתי כי בהיעדר פתרון תעתור האופוזיציה לבג״ץ וכן שיחות רבות שקיימתי עמכם.

בדיון האחרון בלשכת יו״ר הכנסת הועלו ההצעות הבאות מטעם הקואליציה:

  • הסכמה עקרונית לגבי זימון ראש הממשלה לדיון המכונה 40 חתימות למספר פעמים במושב.
  • התעקשות על זימון הכנסת בפגרה ב25 חתימות בלבד.
  • סירוב להעניק לאופוזיציה את ועדת הכלכלה וחלף זאת הוצעה לאופוזיציה יו״רות ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת ובתנאי שהאופוזיציה תוותר על יו״רות של שתי ועדות קטנות- הועדה לעובדים זרים והועדה למאבק בנגע הסמים.
  • סירוב עקרוני לדרישות האופוזיציה לתוספת חברים לועדות שונות, אלא אם האופוזיציה תוותר על חברות בועדות אחרות. לחילופין הוצע להוסיף חבר מטעם האופוזיציה וחבר מטעם הקואליציה לועדה לביקורת המדינה וכן הסדר דומה בועדה נוספת שאיננה חוץ וביטחון, כספים או ועדת הכנסת.

לאחר שנועצתי עם ראשי סיעות האופוזיציה ועם ראש האופוזיציה הריני להודיעכם
כדלקמן:

1. האופוזיציה עומדת על דרישתה לקבל לחזקתה את יו״רות ועדת הכלכלה ללא כל התניות, על פי המסורת הנוהגת בכנסת שנים על שנים.

2. האופוזיציה עומדת על דרישתה לתוספת של חברים לועדת הכספים, לועדת הכנסת ולועדה לביקורת המדינה וועדות נוספות בין על גריעת חברים מן הקואליציה ובין על דרך הוספת חברים לרבות בדרך חקיקת הוראת שעה כפי שנעשה בעבר.

3. האופוזיציה חוזרת על דרישותיה לגבי זימון ראש הממשלה להתייצב בפני מליאת הכנסת וכינוס הכנסת בפגרה.

יובהר כי באם לא תושג הבנה מלאה כבר בימים הקרובים וטרם תום המושב הזה הרי כי המגעים בנושא יגיעו לכישלון ולמבוי סתום ואני שב ומבהיר כי בכוונת האופוזיציה למצות את זכויותיה בפני בית הדין הגבוה לצדק.

להתייחסותך אודה,

בברכה,
ח”כ יצחק הרצוג

העתק:
ח״כ בנימין נתניהו- ראש הממשלה
ח״כ שלי יחימוביץ׳- יו״ר האופוזיציה
מר אייל ינון- יועמ״ש הכנסת
גבי ירדנה מלר הורביץ- מזכירת הכנסת
ראשי סיעות האופוזיציה

תאריך פרסום:16/07/2012