“ערב בחירות קרבות נזכר ראש הממשלה נתניהו לטפל בסוגיה הקשה של הריכוזיות, המונעת תחרותיות, מנציחה שליטת בעלי הון מעטים ומחוללת אי שוויון. העיתוי מעיד בבירור, כי נתניהו אינו מתכוון באמת לטפל בריכוזיות”
22.4.12

יו”ר מפלגת העבודה שלי יחימוביץ’ על מסקנות ועדת הריכוזיות שאושרו היום בממשלה: “ערב בחירות קרבות נזכר ראש הממשלה נתניהו לטפל בסוגיה הקשה של הריכוזיות, המונעת תחרותיות, מנציחה שליטת בעלי הון מעטים ומחוללת אי שוויון. העיתוי מעיד בבירור, כי נתניהו אינו מתכוון באמת לטפל בריכוזיות. לגופו של עניין, הועדה מציעה כללים חלשים מדי למניעתן של עסקאות בעלי עניין, שהן הפעולות הבעייתיות ביותר בשדה הריכוזיות ומאפשרות לבעלי הון לעשוק את הציבור לטובת התעשרות אישית. הועדה לא מטפלת בפועל במשיכת דיבידנדים חריגים שבעלי הון נוטים ליטול גם בלי רווחים של ממש בקופה, וכדי לממן לעצמם את עסקאות המינוף, באמצעותם הם משתלטים על חברות נוספות. ההמלצות המבורכות על הפרדת נכסים ריאלים מפיננסים ועל הגבלת מספר הקומות בפרמידות תשארנה ריקות מתוכן ללא כללים נוקשים שיגבילו את יכולתם של בעלי השליטה לנצל את חסכונות הציבור.
מיד עם פתיחת המושב בכוונתי לקדם עם ח”כים נוספים את “הצעת חוק גל הרשקוביץ” המאמצת את דעתו של ראש אגף תקציבים, אשר היה בדעת מיעוט וגרס כי יש לאסור כליל עסקאות בעלי עניין אלא באישור מיוחד של ביהמ”ש הכלכלי”.

לחצו לקריאת הצעת החוק

תאריך פרסום:22/04/2012