יור מפלגת העבודה, שלי יחימוביץ‘, מינתה את חכ יצחק בוזי הרצוגלעמוד בראש מטה הבחירות של המפלגה לכנסתיחימוביץאמרהשהרצוג מביא עימו נסיון רב שנים בתחום הפוליטי ובתחומי הניהול, ארגוןוהסברה וכי היא משוכנעת שיעשה זאת על הצד הטוב ביותר. השנייםסיכמו כי הרצוג ייכנס לתפקידו באופן אינטנסיבי מייד בסיום הפריימריזלרשימת העבודה לכנסת בסוף החודש, וכי  כל חברי הכנסת המכהנים, וכןאת אלו שירכיבו את הרשימה העתידית ייטלו חלק במטה הבחירות.


צוות הארגון וצוות ההסברה והאסטרטגיה של העבודה כבר פועלים במלואהקצב. היום (יום ה‘) מתחיל מטה הארגון לפעול במשרדים ששכרההמפלגה ברחוב המסגר בתל אביב. גם פעילותה השוטפת של המפלגהתתקיים במטה הארגון, שעה שמטה ההסברה והאסטרטגיה יפעל מהיוםבבית המפלגה ביד אליהו.

הערב תתקיים פגישה של ראשי מטה הארגון עם מזכירי הסניפים שנבחרורק לאחרונה, ועם ראשי מטות המתנדבים, כוח חדש של 103 מטותשהקימה יחימוביץבשנה האחרונה ברחבי הארץ, והוא מאגם אתפעילותם של אלפי מתנדבים.

במפגש (הסגור) יציגו יור המפלגה, שלי יחימוביץ, יור המטה, יצחקהרצוג ואנשי ארגון ומתנדבים את דפוסי הפעולה ורתימת השטח והרשתבבחירות

תאריך פרסום:06/11/2012