הריני להזמינכם לישיבת הוועידה העשירית של מפלגת העבודה.

—–

בשל איסור ההתקהלות הקבוע בדין, לא תתאפשר ישיבת ועידה כמקובל, ולכן, מתוך רצון לאפשר את יישום עקרונותיה הדמוקרטיים של המפלגה, תיעשה ההצבעה באמצעים דיגיטליים.

דברי הנואמים – בעד ונגד מהלך זה – ייקבעו על ידי מזכ”ל המפלגה, אשר ינהל את ישיבת הוועידה המיוחדת. נאומים אלה יוקלטו ויהיו זמינים לצירי הוועידה באתר האינטרנט של המפלגה לצורך גיבוש החלטתם.

ההצבעה תתקיים ביום ראשון 26.04.2020, בין השעות 10:00 עד 20:00.

להצבעה באמצעות אתר האינטרנט לחצ/י כאן

לקריאת נוהל ההצבעה ולאפשרויות הצבעה נוספות לחצ/י כאן

לצפיה במסמך ההבנות לקווי יסוד בין סיעת כחול לבן לבין סיעת העבודה לחצ/י כאן (לנספח הבהרה למסמך זה לחצ/י כאן)

לצפיה בפרטי ההסכם הקואליציוני בין סיעת כחול לבן לבין סיעת העבודה לחצ/י כאן

לצפיה בפרטי ההסכם הראשי בין סיעת הליכוד לבין סיעת כחול לבן לחצ/י כאן

לצפיה בהחלטת המוסד לבירור עתירות לחצ/י כאן

תאריך פרסום:22/04/2020