המצוקה החריפה של החקלאים, ובמקרה הזה הרפתנים, הביאה אותי להעלות על סדר יומה של הכנסת הצעה דחופה לסדר בנושא ירידת מחירי המטרה בחלב, דבר שמביא משקים רבים לסף סגירה ופשיטת רגל. להצעתי הצטרפו ח”כ חיים ילין (יש עתיד) וח”כ יצחק וקנין (ש”ס).

בדיון קראתי לשר החקלאות ופיתוח הכפר, ח״כ אורי אריאל (הבית היהודי) לעבור מרפורמה המושתתת על החקלאים לחקלאות מסובסדת.

דני עטר כנסת התיישבות

כחלק ממתווה לוקר, אותו מקדמת הממשלה מזה מספר שנים, הוסכם על הגדלת משקי החלב ליעד של 700,000 ליטר בממוצע ובמקביל להוריד בהדרגה את מחיר המטרה, שהוא המחיר אותו מקבל הרפתן עבור ליטר חלב. אך נוצר מצב בו ההורדה ההדרגתית במחיר המטרה ממשיכה בהתאם למתווה, אך המשק המשפחתי הממוצע לא מגיע ליעד הליטרים שנקבע במתווה לוקר, בין השאר בגלל הורדת המכסים ופתיחת השוק לייבוא ולמוצרי חוץ. זאת בניגוד להסכם החתום בין הממשלה לרפתנים בו התחייבה הממשלה לפתוח את השוק לייבוא רק לאחר 4 שנים, ולאחר מחקר שוק שבוחן את מידת הפגיעה במשק הפרטי.

זה לא סוד שהחקלאות בקריסה ומספר החקלאים הולך ומצטמצם באופן כזה שמערער על הסדר שהיה קיים עוד לפני שהמדינה קמה. הגיע הזמן להבין שחקלאות היא ערך קיומי, ערך חקלאי, ערך למדינת ישראל! החקלאים מהמושבים והקיבוצים הם התורמים הכי גדולים למדינת ישראל בכל פרמטר, בגיוס לצה”ל ושירות לאומי, בתשלומי מיסים ועוד, ודווקא הם הכי מופקרים.

בדיון במליאה התחייב השר החקלאות אורי אריאל לקדם את נושאי החקלאות שהעליתי והפנה אצבע מאשימה לאוצר שהפסיק את השיחות באשר לרפורמות שמעוניין השר לקדם.

תאריך פרסום:20/07/2015