חברות וחברי המפלגה,

נפתחה ההרשמה המוקדמת לבחירות המקדימות לתפקיד חבר.ת הכנסת שייתקיימו ביום 9.8.22.

שימו לב כי תקנון הבחירות המלא יפורסם לאחר אישורו בסמוך ליום 20.7.22. ולכן מלבד הפרטים המופיעים בפרסום זה, כל יתר הפרטים יעודכנו בתקנון.

לצורך רישומכם יש למלא טופס מקוון בקישור הזה ולעקוב אחר ההנחיות: https://bit.ly/3O8nU8G

בנוסף

יש למלא את טופס נוסף בקישור הזה (באופן אישי על ידי המועמד) ולשלוח למייל ahigold@havoda.org.il

———–

דמי הרישום להתמודדות בבחירות המקדימות יעמוד על סך 10,000 ש”ח.

העברת דמי הרישום תיעשה לפרטי החשבון כלדקמן:
מפלגת העבודה הישראלית
בנק הפועלים (12)
חשבון מס’ 559215
סניף 532.

לאחר מכן, יש להעביר במייל את אישור ההעברה ahigold@havoda.org.il

על מנת לקבל גישה למערכת פנקס הבוחרים על כל מועמד להשלים את תשלום דמי ההרשמה ולחתום על הסכם הסודיות שהועבר למועמדים.

 


הודעה למועמדים בעניין שליחת מסרונים ודיוור ישיר

  • במהלך מערכת הבחירות, כל מועמד/ת רשאי/ת לשלוח לבעלי/ות זכות הבחירה שלושה מסרונים (SMS) בלבד ; מובהר כי האיסור לשלוח מעל לשלושה מסרונים, חל על המועמד/ת ועל כל מי מטעמו/ה.
  • חל איסור חמור לשלוח כל מסר שאינו מזוהה באופן ברור על ידי המועמד/ת.
  • מובהר כי דיוור כלשהו שמהווה סקר בחירות או כל מונח אחר דומה מהווה חלק ממכסת המועמד/ת כאמור לעיל. סקר כאמור נדרש להיות מזוהה ולעמוד בכללים שבהנחיות אלה.
  • שליחה של מסרונים כאמור לעיל וכן הודעות דוא”ל, תתבצע אך ורק באמצעות המערכת הייעודית אותה תעמיד המפלגה לרשות כלל המועמדים/ות.

המועמד/ת מצהיר/ה כי הוא/היא מודע/ת לסמכותה של ועדת הבחירות להטיל עונשים וסנקציות עד כדי פסילת המועמדות במידה ויעבור/תעבור המועמד/ת על הוראות שליחת הדיוור הישיר.

 

בברכה,

עמרי שגב, עו”ד

היועץ המשפטי למפלגת העבודה

 

תאריך פרסום:14/07/2022