שלום לכולם, להלן נתוני סיכום הפריימריז שהפיק אגף המפקד של המפלגה.

הנתונים מציגים את התפלגות ההצבעה בבחירות המקדימות לפי מגדר, מחוז, עיר וקבוצת גיל.

לצפייה בנתונים לחצ.י כאן:

סיכום פריימריז 2022

תאריך פרסום:17/08/2022