הצעת החוק של חה”כ איתן ברושי בדבר ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות אושרה בועדת השרים לחקיקה.

לפני שבוע נחתמה וועדת האקלים של האו”ם בפריז בהכרזה היסטורית על אימוץ הסכם גלובלי חדש להפחתת פליטות גזי חממה, בין היתר, על ידי מעבר לייצור חשמל ואנרגיה ממקורות אנרגיה מתחדשת וכבר עשינו את הצעד הראשון בנושא!

תאריך פרסום:21/12/2015