ראש האופוזיציה, שלי יחימוביץ’, על דוח המבקר בנושא האסון בכרמל: “הפקרת חיי אדם תוך כדי הרס ויבוש מערך כיבוי האש נעשו לא ברשלנות אלא בכוונת זדון, כדי לכפות רפורמה מעורפלת. צילומים הרואיים, ציניים ומבוימים של רה”מ טס מעל אזור האסון החליפו מדיניות אחראית”.

“תם עידן הסמכויות מרחיקות הלכת של האוצר מבלי נטילת אחריות. טוב עשה המבקר כאשר הניף דגל שחור מעל דפוס פעולה קטלני: יבוש שירותים חיוניים והריסתם כדי לבצע בהם שינויים מבניים. דפוס שהפעם גבה חיי אדם, וחשף את ישראל החזקה בשיא חולשתה. אחרי דוח זה לא יוכלו רה”מ ושר אוצר להתנער מאחריות לתוצאותיה של מדיניות כלכלית הרסנית”.

עוד אומרת יחימוביץ’: “הציטוט המצמרר בדו”ח המבקר מפי שר האוצר שטייניץ: ‘ברור לכולם שמצב הכבאות לא טוב, אבל אם הכוונה ללכת לרפורמה- משרד האוצר מעוניין לעזור ולסייע כפי שעשה ברפורמות. אם מדובר רק על סיפור המערך הקיים נעשה כבר מעל ומעבר’, הוא אות קלון לאוצר ולמדינה וטוב עשה המבקר שהניף דגל שחור מעל המשחק הבוטה בחיי אדם. לא מתקבל על הדעת שלאוצר תהיה סמכות מרחיקת לכת בקביעת המדיניות בפועל של משרדי הממשלה, אולם כשהדבר מגיע לאחריותו של האוצר ייתמם שר האוצר ויאמר כי הוא רק פקיד. כאן באופן בוטה חתום שר האוצר, שטייניץ, על ההתניה הבלתי סבירה בין רפורמה אשר אפילו הוא לא ידע כיצד תראה, ובין תקצוב קריטי של רכבי כיבוי, סולמות, תקני כבאות, חליפות הצלה והמינימום הדרוש להצלת חיי אדם.

האוצר ככלל ושטייניץ באופן אישי ומתועד פעל בדיוק על פי הנוהג המגונה שנועד לאנוס גופי מדינה, לעבור תהליך של הפרטה ורפורמות: יבוש, קיצוץ, הקפאת תקנים, דרדור, גסיסת הגוף הוצאת דיבתו רעה. כל זאת תוך הכרה מוחלטת בכך שהגוף מתפורר ואינו מתפקד ושימוש מכוון ומחושב בלחץ כדי להביא לרפורמה. הפעם הרחיק ‘המשחק’ לכת והיה למשחק בחיי אדם”.

יצוין כי יחימוביץ’ נטלה חלק פעיל בדיונים שהתקיימו בועדת הפנים שנה ואף שנתיים לפני האסון, היתה עדה בעצמה וליוותה את המאבק הנואש שקיימו הכבאים כדי שיתאפשר להם למלא את תפקידם. יחימוביץ’ מעידה היום, כי הם נתקלו בקיר אטום לחלוטין. בישיבת ועדת הפנים, אשר התכנסה בספטמבר 2009, שנה ושלושה חודשים לפני האסון אמרה יחימוביץ’: “אנו עדים לתמונה מבהילה של הפקרה מוחלטת של מערך שלם להצלת חיי אדם, והזנחה טוטאלית ושיטתית עד כדי שאי אפשר שלא לחשוד שמדובר כאן בכוונת מכוון… מדובר בבעיה בסדר גודל לאומי שראה”מ חייב להתערב בה… יקרה אסון מתישהו… היבוש הזה הוא לא בתום לב… כשיקרה האסון יגידו – אתם רואים? הם לא מתפקדים, מוכרחים לעשות רפורמה… אני רואה במה שמתרחש עכשיו לא סתם רשלנות אלא כוונת מכוון”.
יחימוביץ’ מציינת היום, כי “ראש הממשלה, שר האוצר ושר הפנים יכולים ללמוד רבות ממסירות הנפש של הנספים באסון ומהאופן בו נלחמו להצלת חיי אדם. המושיע בדמותו של הסופרטנקר, אמנם יצר עבור ראש הממשלה תמונות הרואיות מבוימות היטב וציניות, אך העמדת מלוא המשאבים לנושאי כיבוי והצלה יכלה להציל את חייהם של 44 בני אדם ועשרות אלפי דונמים של חורש.
“המשפט הסתום שבו נעל ראה”מ כבדרך אגב את הדיון שהתקיים שנה לפני האסון באמרו: ‘הדיון במערך הכבאות אינו מוכן לדיון בראשות רה”מ’ מעורר צמרמורת היום. כה כואב שהדיון הבשיל לפתע אחרי שקופחו חייהם של 44 סוהרים, שוטרים, כבאים, ילד מתנדב בצופי אש ונהג אוטובוס. הוא הבשיל רק כאשר יגון נצחי נגזר על מי שאבדו את אהוביהם, אחרי שהמדינה עלתה באש, אנשים אבדו את בתיהם, חורש טבעי נושן של ארץ ישראל הושמד, וישראל החזקה נחשפה לעולם במלוא חולשתה”.

תאריך פרסום:20/06/2012