הענקת אות יקיר המפלגה חיפה
הענקת אות יקיר המפלגה חיפה
תאריך פרסום:01/09/2015